Rasfoire documente

Ordinul 2692/2008 pentru modificarea anexei la Instrucţiunile de aplicare a prevederilor titlului I - ''Transparenţa informaţiilor referitoare la obligaţiile bugetare restante'' al cărţii I din Legea nr. 161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenţei în exercitarea demnităţilor publice, a funcţiilor publice şi în mediul de afaceri, prevenirea şi sancţionarea corupţiei, aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 551/2003

publicat in M.Of. 662 din 23-sep-2008

Metodologie din 2008 privind organizarea şi funcţionarea sistemului informaţional integrat de urmărire a materialelor lemnoase (SUMAL) şi obligaţiile operatorilor economici legate de acesta

publicat in M.Of. 662 din 23-sep-2008

Decretul 873/2008 privind suspendarea din funcţie a unui membru al Guvernului

publicat in M.Of. 662 din 23-sep-2008

Hotarirea 1092/2008 privind acordarea unor ajutoare de urgenţă

publicat in M.Of. 662 din 23-sep-2008

Hotarirea 1119/2008 privind organizarea şi finanţarea Programului de diplomaţie culturală, care se va desfăşura la Roma în perioada 6-10 octombrie 2008

publicat in M.Of. 662 din 23-sep-2008

Decizia 17/2008 privind încetarea concesiunii miniere pentru exploatarea resurselor de nisip şi pietriş din perimetrul Talpa Coreea, judeţul Botoşani

publicat in M.Of. 662 din 23-sep-2008

Ordinul 582/2008 privind aprobarea Listei resurselor genetice animale în stare critică, în pericol de dispariţie şi a celor vulnerabile, care sunt supuse programelor de conservare şi utilizare în anul 2008

publicat in M.Of. 662 din 23-sep-2008

Ordinul 583/2008 pentru aprobarea Metodologiei privind organizarea şi funcţionarea sistemului informaţional integrat de urmărire a materialelor lemnoase (SUMAL) şi obligaţiile operatorilor economici legate de acesta

publicat in M.Of. 662 din 23-sep-2008

Decizia 839/2008 privind autorizarea funcţionării ca broker de asigurare a Societăţii Comerciale QUICK INSURANCE - BROKER DE ASIGURARE - S.R.L.

publicat in M.Of. 662 din 23-sep-2008