Rasfoire documente

Decretul 871/2008 privind conferirea Ordinului naţional Serviciul Credincios în grad de Mare Cruce

publicat in M.Of. 661 din 22-sep-2008

Ordinul 581/2008 pentru aprobarea Normelor privind acordarea sprijinului financiar producătorilor de vin care utilizează must de struguri concentrat şi/sau must de struguri concentrat rectificat în vederea creşterii tăriei alcoolice naturale a strugurilor proaspeţi, a mustului de struguri, a mustului de struguri parţial fermentat şi a vinului nou aflat încă în fermentaţie

publicat in M.Of. 661 din 22-sep-2008

Norma din 2008 privind acordarea sprijinului financiar producătorilor de vin care utilizează must de struguri concentrat şi/sau must de struguri concentrat rectificat în vederea creşterii tăriei alcoolice naturale a strugurilor proaspeţi, a mustului de struguri, a mustului de struguri parţial fermentat şi a vinului nou aflat încă în fermentaţie

publicat in M.Of. 661 din 22-sep-2008

Ordinul 612/2008 privind conducerea, controlul şi comunicarea pe durata implementării Sistemului de Management Informaţional pentru Situaţii de Urgenţă - SMISU

publicat in M.Of. 661 din 22-sep-2008

Ordonanta urgenta 108/2008 pentru modificarea unor acte normative din domeniul social

publicat in M.Of. 661 din 22-sep-2008

Decizia 183/2008 privind numirea domnului Cononov Paul în funcţia de consilier personal în cadrul Cancelariei Primului-Ministru - Cabinetul Primului-Ministru

publicat in M.Of. 661 din 22-sep-2008

Decretul 872/2008 privind conferirea Ordinului Virtutea Militară în grad de Cavaler

publicat in M.Of. 661 din 22-sep-2008

Ordonanta urgenta 107/2008 pentru modificarea anexei nr. 1 la Ordonanţa Guvernului nr. 38/2003 privind salarizarea şi alte drepturi ale poliţiştilor

publicat in M.Of. 661 din 22-sep-2008

Ordonanta urgenta 110/2008 pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 109/2005 privind transporturile rutiere

publicat in M.Of. 661 din 22-sep-2008

Hotarirea 1090/2008 privind încetarea raportului de serviciu al domnului Onofrei Orest prin demisia din funcţia publică de subprefect al judeţului Suceava

publicat in M.Of. 661 din 22-sep-2008

Hotarirea 1091/2008 privind exercitarea, cu caracter temporar, a funcţiei publice de subprefect al judeţului Covasna de către domnul Banu Gheorghe Dorel

publicat in M.Of. 661 din 22-sep-2008

Hotarirea 1095/2008 privind acordarea unui ajutor

publicat in M.Of. 661 din 22-sep-2008

Hotarirea 1116/2008 privind organizarea şi finanţarea Festivalului Naţional de Teatru

publicat in M.Of. 661 din 22-sep-2008

Decizia 180/2008 privind stabilirea atribuţiilor doamnei Dinu Cristina Elena, inspector guvernamental în cadrul Secretariatului General al Guvernului

publicat in M.Of. 661 din 22-sep-2008

Ordinul M.90/2008 privind acordarea sporului de prevenţie personalului de specialitate medico-sanitar şi auxiliar sanitar din structurile sanitare ale Ministerului Apărării

publicat in M.Of. 661 din 22-sep-2008

Ordinul 584/2008 pentru aprobarea condiţiilor şi a procedurii de emitere, suspendare sau retragere a acordului de distribuire şi utilizare a formularelor cu regim special şi a sigiliilor - crotalii pentru identificarea pomilor de Crăciun

publicat in M.Of. 661 din 22-sep-2008

Ordinul 589/2008 pentru modificarea Statutului Comisiei de clasificare a carcaselor de porcine, bovine şi ovine, în care se stabilesc atribuţiile, modul de organizare şi funcţionare, precum şi alte reglementări specifice, aprobat prin Ordinul ministrului agriculturii, pădurilor şi dezvoltării rurale nr. 259/2004

publicat in M.Of. 661 din 22-sep-2008

Ordinul 590/2008 privind completarea anexei la Ordinul ministrului agriculturii, pădurilor şi dezvoltării rurale nr. 149/2005 pentru aprobarea Listei cuprinzând agenţiile autorizate de clasificare a carcaselor de porcine, bovine şi ovine

publicat in M.Of. 661 din 22-sep-2008

Ordinul 605/2008 pentru aprobarea Dispoziţiilor generale de apărare împotriva incendiilor pe timpul utilizării focului deschis la arderea de mirişti, vegetaţie uscată şi resturi vegetale

publicat in M.Of. 661 din 22-sep-2008

Ordinul 1261/2008 privind modificarea şi completarea Ordinului preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 986/2008 pentru aprobarea procedurii privind stabilirea taxei pe poluare pentru autovehicule

publicat in M.Of. 661 din 22-sep-2008

Ordinul 1397/2008 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli ai Institutului Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Microbiologic şi Imunologie ''Cantacuzino'' pe anul 2008

publicat in M.Of. 661 din 22-sep-2008

Ordinul 1575/2008 privind stabilirea cuantumului taxei pentru participarea la concursul de rezidenţiat pe post şi pe loc în medicină, medicină dentară şi farmacie - sesiunea 9 noiembrie 2008

publicat in M.Of. 661 din 22-sep-2008

Regulamentul 12/2008 pentru completarea Regulamentului Băncii Naţionale a României nr. 10/1994 privind compensarea multilaterală a plăţilor interbancare fără numerar pe suport hârtie

publicat in M.Of. 661 din 22-sep-2008

Decizia 835/2008 privind autorizarea funcţionării ca broker de asigurare a Societăţii Comerciale CARION BROKER DE ASIGURARE - S.A.

publicat in M.Of. 661 din 22-sep-2008

Decizia 838/2008 privind autorizarea funcţionării ca broker de asigurare a Societăţii Comerciale PRESTIGE INSURANCE BROKER DE ASIGURARE - S.R.L.

publicat in M.Of. 661 din 22-sep-2008

Ordinul 579/2008 pentru aprobarea Dispoziţiilor generale de apărare împotriva incendiilor pe timpul utilizării focului deschis la arderea de mirişti, vegetaţie uscată şi resturi vegetale

publicat in M.Of. 661 din 22-sep-2008