Rasfoire documente

Decizia 182/2008 pentru numirea domnului Dorin-Liviu Nistoran în funcţia de preşedinte al Autorităţii Naţionale pentru Comunicaţii

publicat in M.Of. 660 din 19-sep-2008

Hotarirea 982/2008 privind aprobarea Planului naţional de acţiune 2008-2010 pentru implementarea Strategiei naţionale împotriva traficului de persoane pentru perioada 2006-2010

publicat in M.Of. 660 din 19-sep-2008

Plan National din 2008 DE ACŢIUNE 2008 - 2010 pentru implementarea Strategiei naţionale împotriva traficului de persoane pentru perioada 2006-2010

publicat in M.Of. 660 din 19-sep-2008

Decizia 173/2008 privind constituirea Comisiei de negociere a listei aparatelor şi suporturilor din domeniul sonor şi audiovizual pentru care se datorează remuneraţia compensatorie pentru copia privată pentru operele reproduse după înregistrări sonore sau audiovizuale datorată autorilor de opere muzicale şi audiovizuale, artiştilor interpreţi sau executanţi şi producătorilor de fonograme şi videograme

publicat in M.Of. 660 din 19-sep-2008

Hotarirea 2/2008 privind desemnarea reprezentanţilor Autorităţii Electorale Permanente în birourile electorale de circumscripţie constituite pentru alegerea Camerei Deputaţilor şi a Senatului din anul 2008

publicat in M.Of. 660 din 19-sep-2008

Actul din 2008 - TABLOUL NAŢIONAL AL ARHITECŢILOR *)

publicat in M.Of. 660 din 19-sep-2008

Motiunea 2/2008 SIMPLĂ Promisiuni şi minciuni - ''Sprijinul'' acordat agricultorilor de Guvernul Tăriceanu

publicat in M.Of. 660 din 19-sep-2008

Hotarirea 1089/2008 privind stabilirea diatei alegerilor locale parţiale pentru alegerea primarilor în unele circumscripţii electorale

publicat in M.Of. 660 din 19-sep-2008

Decizia 181/2008 pentru eliberarea, la cerere, a Principelui Radu al României din funcţia de reprezentant special al Guvernului României şi de consilier de stat în cadrul Cancelariei Primului-Ministru

publicat in M.Of. 660 din 19-sep-2008

Ordinul 440/2008 privind modificarea tarifelor pentru acordarea şi menţinerea licenţelor în domeniul serviciilor comunitare de utilităţi publice

publicat in M.Of. 660 din 19-sep-2008

Rectificare din 2008 la Ordinul ministrului justiţiei nr. 2.037/C/2008 privind redobândirea cetăţeniei române de către unele persoane, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 588 din 5 august 2008

publicat in M.Of. 660 din 19-sep-2008

Ordinul 1053/2008 privind completarea anexei la Ordinul ministrului transporturilor şi al ministrului economiei şi finanţelor nr. 61/370/2008 pentru modificarea şi completarea Instrucţiunilor privind tipărirea şi decontarea biletelor speciale de călătorie gratuită, emise în baza prevederilor Legii nr. 44/1994 privind veteranii de război, precum şi unele drepturi ale invalizilor şi văduvelor de război, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, aprobate prin Ordinul ministrului transporturilor, construcţiilor şi turismului şi al ministrului finanţelor publice nr. 266/312/2005

publicat in M.Of. 660 din 19-sep-2008

Norma 10/2008 privind modificarea Normei Băncii Naţionale a României nr. 6/2008 pentru modificarea şi completarea Normelor-cadru ale Băncii Naţionale a României nr. 7/1994 privind comerţul făcut de societăţile bancare şi celelalte societăţi de credit, cu cecuri, pe baza Legii nr. 59/1934 asupra cecului, modificată prin Ordonanţa Guvernului nr. 11/1993, aprobată şi modificată prin Legea nr. 83/1994

publicat in M.Of. 660 din 19-sep-2008

Norma 11/2008 privind modificarea Normei Băncii Naţionale a României nr. 7/2008 pentru modificarea şi completarea Normelor-cadru ale Băncii Naţionale a României nr. 6/1994 privind comerţul făcut de societăţile bancare şi celelalte societăţi de credit, cu cambii şi bilete la ordin, pe baza Legii nr. 58/1934 asupra cambiei şi biletului la ordin, modificată prin Ordonanţa Guvernului nr. 11/1993, aprobată şi modificată prin Legea nr. 83/1994

publicat in M.Of. 660 din 19-sep-2008

Hotarirea 08/61/2008 pentru modificarea şi completarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a comisiilor de disciplină de pe lângă consiliile filialelor şi Consiliul Superior al Corpului Experţilor Contabili şi Contabililor Autorizaţi din România, aprobat prin Hotărârea Conferinţei naţionale nr. 07/58/2007

publicat in M.Of. 660 din 19-sep-2008

Hotarirea 129/2008 privind atribuirea calităţii şi a dreptului de exercitare a profesiei de auditor financiar persoanelor fizice care posedă o calificare profesională în audit financiar sau în profesii asimilate acestuia, atribuită de alt stat în acord cu reglementările specifice din acel stat

publicat in M.Of. 660 din 19-sep-2008

Ordinul 2633/2008 privind completarea anexei la Ordinul ministrului transporturilor şi al ministrului economiei şi finanţelor nr. 61/370/2008 pentru modificarea şi completarea Instrucţiunilor privind tipărirea şi decontarea biletelor speciale de călătorie gratuită, emise în baza prevederilor Legii nr. 44/1994 privind veteranii de război, precum şi unele drepturi ale invalizilor şi văduvelor de război, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, aprobate prin Ordinul ministrului transporturilor, construcţiilor şi turismului şi al ministrului finanţelor publice nr. 266/312/2005

publicat in M.Of. 660 din 19-sep-2008