Rasfoire documente

Norma din 2008 privind constituirea şi restituirea depozitelor pentru alegerea Camerei Deputaţilor şi a Senatului

publicat in M.Of. 667 din 25-sep-2008

Hotarirea 1132/2008 privind regimul bateriilor şi acumulatorilor şi al deşeurilor de baterii şi acumulatori

publicat in M.Of. 667 din 25-sep-2008

Decretul 874/2008 pentru constatarea vacanţei unui post de membru al Guvernului

publicat in M.Of. 667 din 25-sep-2008

Decretul 878/2008 pentru numirea unui membru al Guvernului

publicat in M.Of. 667 din 25-sep-2008

Hotarirea 1073/2008 pentru completarea anexei nr. 11 la Hotărârea Guvernului nr. 930/2002 privind atestarea domeniului public al judeţului Ilfov, precum şi al oraşelor şi comunelor din judeţul Ilfov

publicat in M.Of. 667 din 25-sep-2008

Hotarirea 1085/2008 privind modificarea şi completarea anexelor nr. I, II, III şi IV la Hotărârea Guvernului nr. 563/2007 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a Ordonanţei Guvernului nr. 136/2000 privind măsurile de protecţie împotriva introducerii şi răspândirii organismelor de carantină dăunătoare plantelor sau produselor vegetale în România

publicat in M.Of. 667 din 25-sep-2008

Hotarirea 1098/2008 pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 677/2001 privind înfiinţarea Institutului de Bioresurse Alimentare

publicat in M.Of. 667 din 25-sep-2008

Decizia 184/2008 privind modificarea anexelor nr. 1 şi 2 la Decizia primului-ministru nr. 15/2007 pentru aprobarea structurii organizatorice şi a statului de funcţii ale Departamentului pentru Afaceri Europene

publicat in M.Of. 667 din 25-sep-2008

Ordinul 622/2008 privind acordarea titlului de parc industrial Asocierii ''Parcul Industrial Răcari''

publicat in M.Of. 667 din 25-sep-2008

Ordinul 624/2008 privind publicarea în Monitorul Oficial al României, Partea I, a Acordului dintre Ministerul Internelor şi Reformei Administrative din România şi Departamentul Energiei din Statele Unite ale Americii cu privire la cooperarea în domeniul prevenirii traficului ilicit cu substanţe nucleare şi alte materiale radioactive, semnat la Bucureşti la data de 15 septembrie 2008

publicat in M.Of. 667 din 25-sep-2008

Acord din 2008 între Ministerul Internelor şi Reformei Administrative din România şi Departamentul Energiei din Statele Unite ale Americii cu privire la cooperarea în domeniul prevenirii traficului ilicit cu substanţe nucleare şi alte materiale radioactive

publicat in M.Of. 667 din 25-sep-2008

Ordinul 625/2008 privind aprobarea modalităţii de desfăşurare a Programului de formare specializată pentru ocuparea unei funcţii publice corespunzătoare categoriei înalţilor funcţionari publici 2008-2009

publicat in M.Of. 667 din 25-sep-2008

Ordinul 1272/2008 pentru modificarea şi completarea Ordinului preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 1.995/2007 privind constituirea Comisiei de proceduri fiscale

publicat in M.Of. 667 din 25-sep-2008

Ordinul A/7574/2008 pentru publicarea Rezoluţiei Consiliului de Securitate al Organizaţiei Naţiunilor Unite nr. 1.822 (2008) privind ameninţările aduse păcii şi securităţii internaţionale prin actele teroriste

publicat in M.Of. 667 din 25-sep-2008

Rezolutia 1822(2008)/2008 adoptată de Consiliul de Securitate în cadrul celei de-a 5.928-a întruniri la 30 iunie 2008

publicat in M.Of. 667 din 25-sep-2008

Decizia 178/2008 pentru constituirea Comisiei de negociere a Metodologiei privind utilizarea operelor muzicale prin reproducere şi/sau comunicare publică, prin punere la dispoziţia publicului prin internet sau alte reţele de comunicaţii de date, cu fir sau fără fir, şi remuneraţiile cuvenite în mod corespunzător titularilor de drepturi de autor

publicat in M.Of. 667 din 25-sep-2008

Hotarirea 3/2008 pentru stabilirea Normelor privind constituirea şi restituirea depozitelor pentru alegerea Camerei Deputaţilor şi a Senatului

publicat in M.Of. 667 din 25-sep-2008

Hotarirea 3/2008 privind modalitatea de contestare a candidaturilor unice la nivel naţional pentru Camera Deputaţilor propuse de organizaţiile cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale

publicat in M.Of. 667 din 25-sep-2008

Lista din 2008 cuprinzând asociaţiile din municipiul Gheorgheni, judeţul Harghita, care primesc subvenţii de la bugetul local în anul 2008, în conformitate cu prevederile Legii nr. 34/1998 privind acordarea unor subvenţii asociaţiilor şi fundaţiilor române cu personalitate juridică, care înfiinţează şi administrează unităţi de asistenţă socială

publicat in M.Of. 667 din 25-sep-2008