Rasfoire documente

Hotarirea 1104/2008 privind acceptarea unui legat cu sarcini în favoarea statului român

publicat in M.Of. 666 din 25-sep-2008

Hotarirea 1122/2008 privind aprobarea Licenţei de concesiune a activităţii miniere de exploatare a loessului nr. 2.663/2001, încheiată între Agenţia Naţională pentru Resurse Minerale şi Societatea Comercială SOCERAM - S.A.

publicat in M.Of. 666 din 25-sep-2008

Hotarirea 1121/2008 privind aprobarea Licenţei de concesiune a activităţii miniere de exploatare a cărbunelui brun nr. 1.551/2000, încheiată între Agenţia Naţională pentru Resurse Minerale şi Societatea Comercială COMPANY ABV - S.R.L.

publicat in M.Of. 666 din 25-sep-2008

Hotarirea 1099/2008 privind susţinerea din fonduri bugetare, în anul 2008, a achiziţiei de berbeci şi/sau ţapi pentru reproducţie

publicat in M.Of. 666 din 25-sep-2008

Hotarirea 1100/2008 privind schimbarea administratorilor unor imobile aflate în domeniul public al statului şi în administrarea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale

publicat in M.Of. 666 din 25-sep-2008

Hotarirea 1103/2008 privind preluarea drumului judeţean DJ 310 km 0+000-24+500 din domeniul public al judeţului Călăraşi şi din administrarea Consiliului Judeţean Călăraşi în domeniul public al statului şi în administrarea Ministerului Transporturilor, în vederea realizării activităţilor de interes naţional de către Compania Naţională de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România - S.A., precum şi încadrarea acestuia în categoria funcţionala a drumurilor naţionale

publicat in M.Of. 666 din 25-sep-2008

Hotarirea 1105/2008 pentru aprobarea plăţii contribuţiei financiare a României la Fundaţia Asia-Europa

publicat in M.Of. 666 din 25-sep-2008

Hotarirea 1106/2008 privind transmiterea unei părţi dintr-un imobil, proprietate publică a statului, din administrarea Centrului Cultural ''Sala Palatului'' în administrarea Institutului Naţional pentru Memoria Exilului Românesc

publicat in M.Of. 666 din 25-sep-2008

Hotarirea 1108/2008 privind completarea anexei nr. 11 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, precum şi privind trecerea din domeniul public al statului în domeniul privat al acestuia a unei construcţii aflate în administrarea Ministerului Justiţiei

publicat in M.Of. 666 din 25-sep-2008

Hotarirea 1109/2008 privind completarea anexei nr. 11 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, precum şi privind trecerea din domeniul public al statului în domeniul privat al acestuia a unei construcţii aflate în administrarea Ministerului Justiţiei

publicat in M.Of. 666 din 25-sep-2008

Hotarirea 1120/2008 privind aprobarea Licenţei de concesiune a activităţii miniere de exploatare a diatomitului nr. 2.087/2000, încheiată între Agenţia Naţională pentru Resurse Minerale şi Societatea Comercială SOCERAM - S.A.

publicat in M.Of. 666 din 25-sep-2008

Hotarirea 1123/2008 privind recunoaşterea asociaţiei ''Uniunea Democrată Turcă din România'' ca fiind de utilitate publică

publicat in M.Of. 666 din 25-sep-2008

Hotarirea 1124/2008 privind recunoaşterea asociaţiei ''Uniunea Democratică a Slovacilor şi Cehilor din România'' ca fiind de utilitate publică

publicat in M.Of. 666 din 25-sep-2008

Hotarirea 1125/2008 privind recunoaşterea asociaţiei ''Liga Albanezilor din România'' ca fiind de utilitate publică

publicat in M.Of. 666 din 25-sep-2008

Hotarirea 1126/2008 privind recunoaşterea Uniunii Polonezilor din România ca fiind de utilitate publică

publicat in M.Of. 666 din 25-sep-2008

Hotarirea 1128/2008 privind constituirea stocurilor minime de siguranţă pentru produse petroliere în anul 2008

publicat in M.Of. 666 din 25-sep-2008

Hotarirea 1130/2008 privind unele aspecte legate de participarea României la Misiunea civilă a Uniunii Europene de monitorizare a acordului de încetare a focului din Republica Georgia

publicat in M.Of. 666 din 25-sep-2008

Ordinul 175/2008 privind aprobarea Listei apelor minerale naturale recunoscute în România

publicat in M.Of. 666 din 25-sep-2008

Ordinul 1556/2008 pentru modificarea şi completarea Ordinului ministrului sănătăţii nr. 1.448/2005 privind categoriile de produse cosmetice şi listele cuprinzând substanţele ce pot fi utilizate în compoziţia produselor cosmetice

publicat in M.Of. 666 din 25-sep-2008