Rasfoire documente

Metodologie din 2008 pentru desfăşurarea concursului de rezidenţiat pe post şi pe loc în domeniile medicină, medicină dentară şi farmacie - sesiunea 9 noiembrie 2008

publicat in M.Of. 664 din 24-sep-2008

Hotarirea 1093/2008 privind transmiterea unei părţi dintr-un imobil, aflat în domeniul public al statului, din administrarea Ministerului Internelor şi Reformei Administrative în administrarea Societăţii Române de Televiziune

publicat in M.Of. 664 din 24-sep-2008

Hotarirea 1094/2008 privind acordarea unor ajutoare financiare

publicat in M.Of. 664 din 24-sep-2008

Hotarirea 1110/2008 privind schimbarea regimului juridic al unei părţi dintr-un teren situat în municipiul Bucureşti

publicat in M.Of. 664 din 24-sep-2008

Hotarirea 1111/2008 privind transmiterea unui teren, parte a unui imobil, din domeniul public al statului şi din administrarea Ministerului Apărării în domeniul public al municipiului Medgidia şi în administrarea Consiliului Local al Municipiului Medgidia, judeţul Constanţa

publicat in M.Of. 664 din 24-sep-2008

Hotarirea 1112/2008 privind transmiterea unei părţi dintr-un imobil, aflat în domeniul public al statului, din administrarea Ministerului Apărării în administrarea Ministerului Muncii, Familiei şi Egalităţii de Şanse

publicat in M.Of. 664 din 24-sep-2008

Hotarirea 1114/2008 privind premierea performanţelor obţinute la Jocurile Olimpice de Vară - Beijing 2008

publicat in M.Of. 664 din 24-sep-2008

Hotarirea 1115/2008 privind aprobarea majorării premiilor antrenorilor care au contribuit la obţinerea locurilor 4-6 la Jocurile Olimpice de Vară - Beijing 2008

publicat in M.Of. 664 din 24-sep-2008

Hotarirea 1117/2008 privind acordarea unui ajutor umanitar de urgenţă pentru populaţia din judeţul Suceava

publicat in M.Of. 664 din 24-sep-2008

Ordinul 1574/2008 privind aprobarea Metodologiei pentru desfăşurarea concursului de rezidenţiat pe post şi pe loc în medicină, medicină dentară şi farmacie - sesiunea 9 noiembrie 2008

publicat in M.Of. 664 din 24-sep-2008