Rasfoire documente

Norma din 2008 de aplicare a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 36/2003 privind sistemul de pensionare a membrilor personalului diplomatic şi consular, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 595/2003, cu modificările si completările ulterioare

publicat in M.Of. 653 din 16-sep-2008

Norma din 2008 de aplicare a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 36/2003 privind sistemul de pensionare a membrilor personalului diplomatic şi consular, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 595/2003, cu modificările si completările ulterioare

publicat in M.Of. 653 din 16-sep-2008

Norma din 2008 de aplicare a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 36/2003 privind sistemul de pensionare a membrilor personalului diplomatic şi consular, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 595/2003, cu modificările si completările ulterioare

publicat in M.Of. 653 din 16-sep-2008

Hotarirea 1000/2008 privind aprobarea încadrării în categoria funcţională a drumurilor comunale a unui drum vicinal situat în judeţul Suceava

publicat in M.Of. 653 din 16-sep-2008

Hotarirea 1049/2008 privind abrogarea Hotărârii Guvernului nr. 1.090/2000 pentru aprobarea Criteriilor de măsurare, clasificare şi marcare a lemnului în stare brută

publicat in M.Of. 653 din 16-sep-2008

Hotarirea 1058/2008 privind constituirea Comitetului interministerial pentru urmărirea respectării normelor aplicabile privind acordarea ajutoarelor de stat de către autorităţile administraţiei publice locale

publicat in M.Of. 653 din 16-sep-2008

Hotarirea 1059/2008 privind aprobarea plăţii contribuţiei financiare a României pentru anul 2008 la bugetul ''Fondului de încredere'' al Fondului multilateral pentru implementarea Protocolului de la Montreal privind substanţele care epuizează stratul de ozon

publicat in M.Of. 653 din 16-sep-2008

Hotarirea 1062/2008 privind recunoaşterea Asociaţiei Yacht Club Regal Român ca fiind de utilitate publică

publicat in M.Of. 653 din 16-sep-2008

Hotarirea 1065/2008 privind transmiterea unui imobil din domeniul public al statului şi din administrarea Ministerului Apărării în domeniul public al comunei Giroc şi în administrarea Consiliului Local al Comunei Giroc, judeţul Timiş, pentru desfăşurarea unor activităţi de învăţământ şi social-culturale

publicat in M.Of. 653 din 16-sep-2008

Hotarirea 1069/2008 pentru completarea anexei nr. 38 la Hotărârea Guvernului nr. 965/2002 privind atestarea domeniului public al judeţului Dolj, precum şi al municipiilor, oraşelor şi comunelor din judeţul Dolj

publicat in M.Of. 653 din 16-sep-2008

Hotarirea 1070/2008 pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 978/2002 privind atestarea domeniului public al judeţului Sibiu, precum şi al municipiilor, oraşelor şi comunelor din judeţul Sibiu

publicat in M.Of. 653 din 16-sep-2008

Hotarirea 1071/2008 pentru completarea anexei nr. 11 la Hotărârea Guvernului nr. 975/2002 privind atestarea domeniului public al judeţului Covasna, precum şi al municipiilor, oraşelor şi comunelor din judeţul Covasna

publicat in M.Of. 653 din 16-sep-2008

Hotarirea 1072/2008 pentru modificarea anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 1.350/2001 privind atestarea domeniului public al judeţului Dâmboviţa, precum şi al municipiului Târgovişte, al oraşelor şi comunelor din judeţul Dâmboviţa

publicat in M.Of. 653 din 16-sep-2008

Hotarirea 1074/2008 privind transmiterea unui imobil din proprietatea publică a statului şi din administrarea Ministerului Internelor şi Reformei Administrative în proprietatea publică a comunei Năsturelu şi în administrarea Consiliului Local al Comunei Năsturelu, judeţul Teleorman

publicat in M.Of. 653 din 16-sep-2008

Hotarirea 1075/2008 privind trecerea unor construcţii aflate în administrarea Ministerului Internelor şi Reformei Administrative din domeniul public al statului în domeniul privat al statului, în vederea scoaterii din funcţiune şi demolării acestora

publicat in M.Of. 653 din 16-sep-2008

Hotarirea 1077/2008 privind modificarea anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

publicat in M.Of. 653 din 16-sep-2008

Ordinul 432/2008 privind modificarea Tabelului naţional de atribuire a benzilor de frecvenţă, aprobat prin Ordinul ministrului comunicaţiilor şi tehnologiei informaţiei nr. 232/2003

publicat in M.Of. 653 din 16-sep-2008

Ordinul 550/2008 pentru aprobarea Normelor de aplicare a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 36/2003 privind sistemul de pensionare a membrilor personalului diplomatic şi consular, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 595/2003, cu modificările şi completările ulterioare

publicat in M.Of. 653 din 16-sep-2008

Ordinul 1544/2008 pentru aprobarea Normelor de aplicare a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 36/2003 privind sistemul de pensionare a membrilor personalului diplomatic şi consular, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 595/2003, cu modificările şi completările ulterioare

publicat in M.Of. 653 din 16-sep-2008

Ordinul 1075/2008 pentru aprobarea Normelor de aplicare a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 36/2003 privind sistemul de pensionare a membrilor personalului diplomatic şi consular, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 595/2003, cu modificările şi completările ulterioare

publicat in M.Of. 653 din 16-sep-2008