Rasfoire documente

Hotarirea 134/2002 privind caracterizarea, clasificarea şi marcarea produselor din sticlă cristal în vederea comercializării acestora - Republicare*)

publicat in M.Of. 650 din 12-sep-2008

Ordinul 1511/2008 pentru aprobarea Normelor de aplicare a art. 93 din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii

publicat in M.Of. 650 din 12-sep-2008

Ordinul 606/2008 pentru aprobarea Normelor de aplicare a art. 93 din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii

publicat in M.Of. 650 din 12-sep-2008

Ordinul 1074/2008 pentru aprobarea Reglementării aeronautice civile române ''Limitări privind timpui de muncă şi cerinţe de odihnă pentru personalul aeronautic civil navigant - RACR-LTMO'', ediţia 2/2008

publicat in M.Of. 650 din 12-sep-2008

Reglementari din 2008 AERONAUTICE CIVILE ROMÂNE ''Limitări privind timpul de muncă şi cerinţe de odihnă pentru personalul aeronautic civil navigant - RACR-LTMO'', ediţia 2/2008

publicat in M.Of. 650 din 12-sep-2008

Hotarirea 1020/2008 privind trecerea unui mijloc fix din domeniul public al statului şi din administrarea Ministerului Transporturilor şi concesiunea Companiei Naţionale de Căi Ferate ''C.F.R.'' - S.A. în domeniul public al municipiului Bucureşti şi în administrarea Consiliului Local al Sectorului 1 Bucureşti

publicat in M.Of. 650 din 12-sep-2008

Hotarirea 1025/2008 privind scoaterea unor imobile din inventarul bunurilor aparţinând domeniului public al statului şi din administrarea Ministerului Economiei şi Finanţelor - Agenţia Naţională de Administrare Fiscală, prin direcţiile generale ale finanţelor publice judeţene

publicat in M.Of. 650 din 12-sep-2008

Hotarirea 1035/2008 privind finanţarea din bugetul Ministerului Afacerilor Externe a unor manifestări culturale şi de diplomaţie publică organizate la misiunile României în vederea sărbătoririi Zilei Naţionale a României

publicat in M.Of. 650 din 12-sep-2008

Hotarirea 1037/2008 pentru modificarea art. 7 alin. (1) pct. 1 lit. e) din Normele metodologice de aplicare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 67/2006 privind gestionarea fondurilor nerambursabile destinate finanţării politicii agricole comune alocate de la Comunitatea Europeană, precum şi a fondurilor de cofinanţare şi prefinanţare alocate de la bugetul de stat, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 293/2008

publicat in M.Of. 650 din 12-sep-2008

Hotarirea 1038/2008 pentru aprobarea Acordului dintre Guvernul României şi Guvernul Republicii Turcia privind notificarea rapidă a unui accident nuclear, semnat la Bucureşti la 3 martie 2008

publicat in M.Of. 650 din 12-sep-2008

Acord din 2008 între Guvernul României şi Guvernul Republicii Turcia privind notificarea rapidă a unui accident nuclear

publicat in M.Of. 650 din 12-sep-2008

Hotarirea 1039/2008 pentru modificarea anexei la Hotărârea Guvernului nr. 801/2008 pentru aprobarea Programului de reparare/reabilitare şi reconstruire a unor locuinţe afectate de calamităţile naturale produse în luna iulie 2008

publicat in M.Of. 650 din 12-sep-2008

Hotarirea 1050/2008 privind acordarea unui ajutor

publicat in M.Of. 650 din 12-sep-2008

Ordinul 198/2008 pentru aprobarea Ghidului INFOSEC tehnic şi de implementare privind identificarea şi autentificarea în sistemele informatice şi de comunicaţii care vehiculează informaţii clasificate - DS 11

publicat in M.Of. 650 din 12-sep-2008

Ordinul 199/2008 pentru aprobarea Politicii de interconectare a sistemelor informatice şi de comunicaţii care vehiculează informaţii UE clasificate - INFOSEC 8

publicat in M.Of. 650 din 12-sep-2008

Ordinul 1523/2008 pentru modificarea şi completarea Ordinului ministrului sănătăţii publice nr. 1.706/2007 privind conducerea şi organizarea unităţilor şi compartimentelor de primire a urgenţelor

publicat in M.Of. 650 din 12-sep-2008

Hotarirea 26/2002 privind stabilirea condiţiilor de etichetare a materialelor utilizate la producerea principalelor componente ale articolelor de încălţăminte destinate vânzării către consumatori - Republicare*)

publicat in M.Of. 650 din 12-sep-2008