Rasfoire documente

Hotarirea 1078/2008 privind acordarea de sprijin financiar grupurilor de producători recunoscute preliminar şi organizaţiilor de producători în sectorul fructe şi legume

publicat in M.Of. 656 din 17-sep-2008

Hotarirea 35/2008 pentru aprobarea Normei nr. 19/2008 privind utilizarea activului personal net al participantului la un fond de pensii administrat privat, în caz de invaliditate şi în caz de deces

publicat in M.Of. 656 din 17-sep-2008

Norma 19/2008 privind utilizarea activului personal net al participantului la un fond de pensii administrat privat, în caz de invaliditate şi în caz de deces

publicat in M.Of. 656 din 17-sep-2008

Ordinul 567/2008 pentru aprobarea Schemei de ajutor de minimis ''Sprijinirea activităţilor economice în vederea diversificării economiei rurale şi a creşterii calităţii vieţii în spaţiul rural''

publicat in M.Of. 656 din 17-sep-2008

Hotarirea 1060/2008 privind modificarea anexei la Hotărârea Guvernului nr. 26/2007 pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiţii ''Sediul Serviciului de Protecţie şi Pază''

publicat in M.Of. 656 din 17-sep-2008

Hotarirea 1076/2008 privind darea în administrarea Ministerului Internelor şi Reformei Administrative a unui imobil trecut în proprietatea publică a statului

publicat in M.Of. 656 din 17-sep-2008

Hotarirea 08/117/2008 privind aprobarea Tabloului Corpului Experţilor Contabili şi Contabililor Autorizaţi din România şi a Tabloului experţilor evaluatori de întreprinderi

publicat in M.Of. 656 din 17-sep-2008