Rasfoire documente

Norma din 2008 privind exercitarea inspecţiei de sănătate publică şi a inspecţiei sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor în Ministerul Apărării

publicat in M.Of. 655 din 17-sep-2008

Hotarirea 1080/2008 privind transmiterea unui imobil din domeniul public al statului şi din administrarea Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor - Direcţia Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor Olt în domeniul publicai municipiului Caracal, judeţul Olt, şi în administrarea Consiliului Local al Municipiului Caracal, precum şi transmiterea unor imobile, aflate în domeniul public al statului, din administrarea Consiliului Local al Municipiului Caracal în administrarea Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor - Direcţia Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor Olt

publicat in M.Of. 655 din 17-sep-2008

Decizia 179/2008 privind numirea domnului Petre Roman în calitate de înalt reprezentant al Guvernului României pentru românii din străinătate

publicat in M.Of. 655 din 17-sep-2008

Ordinul M.74/2008 pentru aprobarea Normelor privind exercitarea inspecţiei de sănătate publică şi a inspecţiei sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor în Ministerul Apărării

publicat in M.Of. 655 din 17-sep-2008

Ordinul 1092/2008 pentru aprobarea derogărilor în cazul speciilor de urs, lup, râs şi pisică sălbatică

publicat in M.Of. 655 din 17-sep-2008

Ordinul 5289/2008 privind diploma de licenţă şi suplimentul la diplomă

publicat in M.Of. 655 din 17-sep-2008

Decizia 851/2008 privind revocarea măsurii de interzicere temporară a exercitării activităţii de asigurare şi/sau de reasigurare de către Societatea Comercială CERTASSG SOCIETATE DE ASIGURARE ŞI REASIGURARE - S.A.

publicat in M.Of. 655 din 17-sep-2008