Rasfoire documente

Norma din 2008 referitoare la provenienţa, circulaţia şi comercializarea materialelor lemnoase, la regimul spaţiilor de depozitare a materialelor lemnoase şi al instalaţiilor de prelucrat lemn rotund

publicat in M.Of. 643 din 09-sep-2008

Hotarirea 996/2008 pentru aprobarea Normelor referitoare la provenienţa, circulaţia şi comercializarea materialelor lemnoase, la regimul spaţiilor de depozitare a materialelor lemnoase şi al instalaţiilor de prelucrat lemn rotund

publicat in M.Of. 643 din 09-sep-2008

Ordinul 876/2008 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli rectificat pe anul 2008 al Institutului Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Protecţia Mediului - ICIM Bucureşti

publicat in M.Of. 643 din 09-sep-2008

Ordinul 5116/2008 pentru modificarea Ordinului ministrului educaţiei, cercetării şi tineretului nr. 3.152/2008 privind aprobarea Regulamentului de organizare a cursurilor de limba română şi atestare a nivelului de cunoştinţe de limba română şi a Programei analitice

publicat in M.Of. 643 din 09-sep-2008

Hotarirea 967/2008 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiţii ''Îmbunătăţirea sistemelor de alimentare cu apă potabilă, de canalizare şi de epurare a apelor uzate în judeţul Caraş-Severin, România'', cuprins în Programul SSPA

publicat in M.Of. 643 din 09-sep-2008

Ordinul 167/2008 privind aprobarea Listei perimetrelor pentru concesionarea de activităţi de explorare - Runda nr. 63/2008

publicat in M.Of. 643 din 09-sep-2008

Ordinul 602/2008 privind modificarea anexei nr. 2 la Ordinul ministrului administraţiei şi internelor nr. 1.033/2005 pentru aprobarea Structurii organizatorice şi a Regulamentului de organizare şi funcţionare ale Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară

publicat in M.Of. 643 din 09-sep-2008

Ordinul 1234/2008 privind modificarea Ordinului preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 586/2006 pentru aprobarea Listei contribuabililor declaraţi inactivi şi a Listei contribuabililor reactivaţi

publicat in M.Of. 643 din 09-sep-2008

Ordinul 1524/2008 pentru modificarea şi completarea Regulamentului privind acordarea sporurilor la salariile de bază în conformitate cu prevederile art. 13 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 115/2004, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 125/2005, aprobat prin Ordinul ministrului sănătăţii nr. 721/2005

publicat in M.Of. 643 din 09-sep-2008

Ordinul 5082/2008 privind modificarea anexei la Ordinul ministrului educaţiei, cercetării şi tineretului nr. 4.276/2008 pentru aprobarea Calendarului activităţilor de selecţie şi repartizare a personalului didactic implicat în cadrul Proiectului privind predarea cursului de Limbă, cultură şi civilizaţie românească în unităţi de învăţământ din state membre ale Uniunii Europene pentru anul şcolar 2008-2009

publicat in M.Of. 643 din 09-sep-2008

Hotarirea 187/2000 privind imitaţiile de produse alimentare care prezintă riscul de a pune în pericol sănătatea sau securitatea consumatorilor*) - REPUBLICARE

publicat in M.Of. 643 din 09-sep-2008

Hotarirea 947/2000 privind modalitatea de indicare a preţurilor produselor oferite consumatorilor spre vânzare*) - REPUBLICARE

publicat in M.Of. 643 din 09-sep-2008

Rectificare din 2008 la Ordinul ministrului justiţiei nr. 456/C/2008 privind redobândirea cetăţeniei române de către unele persoane, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 158 din 29 februarie 2008

publicat in M.Of. 643 din 09-sep-2008

Rectificare din 2008 la Ordinul ministrului justiţiei nr. 1.010/C/2008 privind acordarea cetăţeniei române unor persoane, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 294 din 15 aprilie 2008

publicat in M.Of. 643 din 09-sep-2008

Rectificare din 2008 la Ordinul ministrului justiţiei nr. 1.011/C/2008 privind redobândirea cetăţeniei române de către unele persoane, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 310 din 21 aprilie 2008

publicat in M.Of. 643 din 09-sep-2008

Rectificare din 2008 La Ordinul ministrului justiţiei nr. 1.112/C/2008 privind redobândirea cetăţeniei române de către unele persoane, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 314 din 22 aprilie 2008

publicat in M.Of. 643 din 09-sep-2008

Rectificare din 2008 la Ordinul ministrului justiţiei nr. 1.588/C/2008 privind acordarea cetăţeniei române unor persoane, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 445 din 13 iunie 2008

publicat in M.Of. 643 din 09-sep-2008

Rectificare din 2008 la Ordinul ministrului justiţiei nr. 1.731/C/2008 privind redobândirea cetăţeniei române de către unele persoane, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 469 din 25 iunie 2008

publicat in M.Of. 643 din 09-sep-2008

Rectificare din 2009 la Ordinul ministrului justiţiei nr. 1.752/C/2008 privind redobândirea cetăţeniei române de către unele persoane, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 478 din 27 iunie 2008

publicat in M.Of. 643 din 09-sep-2008

Rectificare din 2008 la Ordinul ministrului justiţiei nr. 1.860/C/2008 privind redobândirea cetăţeniei române de către unele persoane, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 533 din 15 iulie 2008

publicat in M.Of. 643 din 09-sep-2008

Rectificare din 2008 la Ordinul ministrului justiţiei nr. 1.891/C/2008 privind redobândirea cetăţeniei române de către unele persoane, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 537 din 16 iulie 2008

publicat in M.Of. 643 din 09-sep-2008