Rasfoire documente

Ordinul 1492/2008 privind stabilirea cuantumului sumei de participare la concursul organizat în perioada 26 octombrie - 4 noiembrie 2008 pentru ocuparea funcţiei de manager, persoană fizică, din spitalele publice la care funcţia respectivă nu a fost încadrată prin concurs

publicat in M.Of. 642 din 08-sep-2008

Procedura din 2008 privind cesiunea creanţelor fiscale administrate de Agenţia Naţională de Administrare Fiscală

publicat in M.Of. 642 din 08-sep-2008

Ordinul 236/2008 privind aprobarea Instrucţiunilor pentru stabilirea procedurii privind gestionarea fondurilor nerambursabile destinate finanţării politicii agricole comune, alocate de la Comunitatea Europeană, precum şi a fondurilor de cofinanţare şi prefinanţare alocate de la bugetul de stat

publicat in M.Of. 642 din 08-sep-2008

Instructiuni din 2008 pentru stabilirea procedurii privind gestionarea fondurilor nerambursabile destinate finanţării politicii agricole comune, alocate de la Comunitatea Europeană, precum şi a fondurilor de cofinanţare şi prefinanţare alocate de la bugetul de stat

publicat in M.Of. 642 din 08-sep-2008

Ordinul 2467/2008 pentru modificarea Procedurilor şi modalităţilor de reţinere şi gestionare a sumelor aferente procentului de 3% reţinut din sumele încasate din recuperarea creanţelor României provenite din activitatea de comerţ exterior şi cooperare economică internaţională, derulată înainte de 31 decembrie 1989, şi din sumele rezultate din recuperarea drepturilor care decurg din acordurile comerciale şi de plăţi guvernamentale şi aranjamente tehnice bancare corespunzătoare, înregistrate în conturile de cliring, barter şi cooperare economică internaţională, aprobate prin Ordinul ministrului economiei şi finanţelor nr. 1.259/2007

publicat in M.Of. 642 din 08-sep-2008

Ordinul 412/2008 privind aprobarea schemei ''Ajutor de minimis pentru derularea Programului de finanţare nerambursabilă «e-creştere!», aferent proiectului «Economia bazată pe cunoaştere»'', finanţat de Banca Mondială şi Guvernul României

publicat in M.Of. 642 din 08-sep-2008

Ordinul 1002/2008 pentru modificarea şi completarea Normelor metodologice de aplicare a Hotărârii Guvernului nr. 956/2005 privind plasarea pe piaţă a produselor biocide, aprobate prin Ordinul ministrului sănătăţii publice, al ministrului mediului şi gospodăririi apelor şi al preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor nr. 1.321/2006/280/90/2007

publicat in M.Of. 642 din 08-sep-2008

Ordinul 1173/2008 pentru aprobarea Procedurii privind cesiunea creanţelor fiscale administrate de Agenţia Naţională de Administrare Fiscală

publicat in M.Of. 642 din 08-sep-2008

Ordinul 1466/2008 pentru aprobarea circuitului informaţional al fişei unice de raportare a bolilor transmisibile

publicat in M.Of. 642 din 08-sep-2008

Ordinul 1493/2008 privind stabilirea cuantumului sumei de participare la concursul organizat în perioada 12-21 octombrie 2008 pentru ocuparea postului de manager general, persoană fizică, din serviciile de ambulanţă judeţene la care postul respectiv nu a fost încadrat prin concurs

publicat in M.Of. 642 din 08-sep-2008

Ordinul 948/2008 pentru modificarea şi completarea Normelor metodologice de aplicare a Hotărârii Guvernului nr. 956/2005 privind plasarea pe piaţă a produselor biocide, aprobate prin Ordinul ministrului sănătăţii publice, al ministrului mediului şi gospodăririi apelor şi al preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor nr. 1.321/2006/280/90/2007

publicat in M.Of. 642 din 08-sep-2008

Ordinul 59/2008 pentru modificarea şi completarea Normelor metodologice de aplicare a Hotărârii Guvernului nr. 956/2005 privind plasarea pe piaţă a produselor biocide, aprobate prin Ordinul ministrului sănătăţii publice, al ministrului mediului şi gospodăririi apelor şi al preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor nr. 1.321/2006/280/90/2007

publicat in M.Of. 642 din 08-sep-2008