Rasfoire documente

Hotarirea 1016/2008 privind cuantumul taxelor de licenţiere şi autorizare în pescuit şi acvacultură

publicat in M.Of. 641 din 08-sep-2008

Hotarirea 997/2008 privind suplimentarea bugetului Ministerului Afacerilor Externe pe anul 2008 din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, în vederea desfăşurării în Italia, în perioada septembrie-octombrie 2008, a campaniei de diplomaţie publică ''Plazza di Romania'' (Piaţa României)

publicat in M.Of. 641 din 08-sep-2008

Hotarirea 998/2008 pentru desemnarea polilor naţionali de creştere în care se realizează cu prioritate investiţii din programele cu finanţare comunitară şi naţională

publicat in M.Of. 641 din 08-sep-2008

Hotarirea 1031/2008 privind alocarea unei sume din Fondul de intervenţie la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2008, pentru înlăturarea efectelor calamităţilor naturale produse în judeţele Bacău, Botoşani, Iaşi, Maramureş, Neamţ şi Suceava

publicat in M.Of. 641 din 08-sep-2008

Ordinul 2599/2008 privind aprobarea Procedurii de restituire a sumelor reprezentând diferenţe de accize pentru motorina livrată cu acciză redusă

publicat in M.Of. 641 din 08-sep-2008

Procedura din 2008 de restituire a sumelor reprezentând diferenţe de accize pentru motorina livrată cu acciză redusă

publicat in M.Of. 641 din 08-sep-2008

Ordonanta urgenta 103/2008 privind înfiinţarea organizaţiilor interprofesionale pentru produsele agroalimentare

publicat in M.Of. 641 din 08-sep-2008

Hotarirea 44/2008 pentru modificarea Hotărârii Senatului nr. 64/2004 privind aprobarea componenţei numerice şi nominale a comisiilor permanente ale Senatului

publicat in M.Of. 641 din 08-sep-2008

Hotarirea 912/2008 pentru aprobarea Acordului dintre Guvernul României, Consiliul de Miniştri al Serbiei şi Muntenegrului şi Guvernul Republicii Ungare privind punctul de intersecţie a frontierelor de stat ale României, Serbiei şi Muntenegrului şi Republicii Ungare, marcat prin semnul de frontieră Triplex Confinium, precum şi întreţinerea acestuia, semnat la Novi Sad la 19 aprilie 2006

publicat in M.Of. 641 din 08-sep-2008

Acord din 2006 între Guvernul României, Consiliul de Miniştri al Serbiei şi Muntenegrului şi Guvernul Republicii Ungare privind punctul de intersecţie a frontierelor de stat ale României, Serbiei şi Muntenegrului şi Republicii Ungare, marcat prin semnul de frontieră Triplex Confinium, precum şi întreţinerea acestuia

publicat in M.Of. 641 din 08-sep-2008

Hotarirea 1004/2008 privind organizarea şi desfăşurarea în România, în perioada 21-24 octombrie 2008, a Summitului Asociaţiei Forţelor Europene şi Mediteraneene de Poliţie şi Jandarmerie cu Statut Militar

publicat in M.Of. 641 din 08-sep-2008

Hotarirea 1005/2008 pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 1.488/2004 privind aprobarea criteriilor şi a cuantumului sprijinului financiar ce se acordă elevilor în cadrul Programului naţional de protecţie socială ''Bani de liceu''

publicat in M.Of. 641 din 08-sep-2008

Hotarirea 1007/2008 pentru modificarea denumirii Institutului Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Mecanică Fină - I.N.C.D.M.F. Bucureşti, înfiinţat prin Hotărârea Guvernului nr. 1.303/1996

publicat in M.Of. 641 din 08-sep-2008

Hotarirea 1008/2008 pentru trecerea unor imobile din domeniul public al statului şi din administrarea Ministerului Justiţiei în domeniul public al judeţului Timiş şi în administrarea Consiliului Judeţean Timiş

publicat in M.Of. 641 din 08-sep-2008

Hotarirea 1009/2008 pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivelor de investiţii ''Reabilitare şi amenajare sediu Tribunal Ialomiţa'', ''Reabilitare şi amenajare sediu Curtea de Apel Piteşti'' şi ''Sediu Tribunal Argeş''

publicat in M.Of. 641 din 08-sep-2008

Hotarirea 1012/2008 privind transmiterea unor suprafeţe de teren din domeniul privat al statului şi din administrarea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale - Agenţia Domeniilor Statului în domeniul public al statului şi în administrarea Ministerului Transporturilor, în vederea realizării de către Compania Naţională de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România - S.A. a activităţilor de interes naţional în domeniul administrării drumurilor naţionale, respectiv ''Varianta de ocolire a municipiului Sibiu''

publicat in M.Of. 641 din 08-sep-2008

Hotarirea 1013/2008 privind preluarea unor terenuri din domeniul public al comunei Bascov, judeţul Argeş, şi din administrarea Consiliului Local al Comunei Bascov în domeniul public al statului şi în administrarea Ministerului Transporturilor, în vederea realizării de către Compania Naţională de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România - S.A. a obiectivului de interes naţional ''Varianta de ocolire a municipiului Piteşti''

publicat in M.Of. 641 din 08-sep-2008

Hotarirea 1015/2008 privind organizarea în România a Punctului de contact ESPON pentru sprijinirea implementării Programului ESPON 2013 - Reţeaua europeană de observare a dezvoltării şi coeziunii teritoriale

publicat in M.Of. 641 din 08-sep-2008

Hotarirea 1021/2008 privind preluarea unor terenuri din domeniul public al comunei Ştefan cel Mare, judeţul Călăraşi, şi din administrarea Consiliului Local al Comunei Ştefan cel Mare în domeniul public al statului şi în administrarea Ministerului Transporturilor, în vederea realizării de către Compania Naţională de Căi Ferate ''C.F.R.'' - S.A. a obiectivului de interes naţional ''Reabilitarea secţiunilor Băneasa - Feteşti de pe linia de cale ferată Bucureşti-Constanţa, România''

publicat in M.Of. 641 din 08-sep-2008

Ordinul 572/2008 pentru aprobarea Normelor de aplicare a schemei de defrişare a plantaţiilor viticole

publicat in M.Of. 641 din 08-sep-2008

Norma din 2008 de aplicare a schemei de defrişare a plantaţiilor viticole

publicat in M.Of. 641 din 08-sep-2008

Ordinul 2607/2008 privind modificarea criteriilor de selecţie a contribuabililor mijlocii administraţi de administraţiile finanţelor publice pentru contribuabilii mijlocii din cadrul direcţiilor generale ale finanţelor publice judeţene

publicat in M.Of. 641 din 08-sep-2008