Rasfoire documente

Norma din 2008 de clasare a bunurilor culturale mobile

publicat in M.Of. 647 din 11-sep-2008

Metodologie din 2008 pentru determinarea bazinelor hidrografice cu caracter torenţial în care se află aşezări umane expuse pericolului viiturilor rapide

publicat in M.Of. 647 din 11-sep-2008

Decretul 866/2008 pentru supunerea spre ratificare Parlamentului a Acordului de împrumut (Proiect privind completarea sprijinului financiar acordat de Uniunea Europeană pentru restructurarea agriculturii) dintre România şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare, semnat la Bucureşti la 28 decembrie 2007

publicat in M.Of. 647 din 11-sep-2008

Hotarirea 25/2008 cu privire la validarea unor mandate de deputat

publicat in M.Of. 647 din 11-sep-2008

Hotarirea 26/2008 privind modificarea Hotărârii Camerei Deputaţilor nr. 42/2004 pentru aprobarea componenţei nominale a comisiilor permanente ale Camerei Deputaţilor

publicat in M.Of. 647 din 11-sep-2008

Hotarirea 45/2008 pentru modificarea Hotărârii Senatului nr. 64/2004 privind aprobarea componenţei numerice şi nominale a comisiilor permanente ale Senatului

publicat in M.Of. 647 din 11-sep-2008

Decretul 865/2008 pentru supunerea spre ratificare Parlamentului a amendamentului convenit între România şi Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei, prin scrisoarea semnată la Bucureşti la 18 aprilie 2008 şi la Paris la 29 aprilie 2008, la Acordul-cadru de împrumut dintre România şi Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei, semnat la Bucureşti la 27 decembrie 2005 şi la Paris la 10 ianuarie 2006

publicat in M.Of. 647 din 11-sep-2008

Decretul 867/2008 pentru eliberarea din funcţie a unui procuror

publicat in M.Of. 647 din 11-sep-2008

Hotarirea 886/2008 pentru aprobarea Normelor de clasare a bunurilor culturale mobile

publicat in M.Of. 647 din 11-sep-2008

Hotarirea 1023/2008 privind modificarea şi completarea anexei nr. 3 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

publicat in M.Of. 647 din 11-sep-2008

Ordinul 976/2008 privind aprobarea Metodologiei pentru determinarea bazinelor hidrografice cu caracter torenţial în care se află aşezări umane expuse pericolului viiturilor rapide

publicat in M.Of. 647 din 11-sep-2008