Rasfoire documente

Regulament din 2000 privind efectuarea stagiului şi examenul de aptitudini în vederea accesului la calitatea de expert contabil şi de contabil autorizat*) - REPUBLICARE

publicat in M.Of. 645 din 10-sep-2008

Ordinul 63/2008 pentru aprobarea Normei sanitare veterinare privind regulile generale de biosecuritate în exploataţiile de porcine înregistrate / autorizate sanitar-veterinar

publicat in M.Of. 645 din 10-sep-2008

Norma sanitara veterinara din 2008 privind regulile generale de biosecuritate în exploataţiile de porcine înregistrate / autorizate sanitar-veterinar

publicat in M.Of. 645 din 10-sep-2008

Hotarirea 1033/2008 privind recunoaşterea Asociaţiei Nevăzătorilor din România ca fiind de utilitate publică

publicat in M.Of. 645 din 10-sep-2008

Hotarirea 1/2008 privind adoptarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a birourilor şi oficiilor electorale constituite pentru alegerea Camerei Deputaţilor şi a Senatului din anul 2008

publicat in M.Of. 645 din 10-sep-2008

Regulament din 2008 de organizare şi funcţionare a birourilor şi oficiilor electorale constituite pentru alegerea Camerei Deputaţilor şi a Senatului din anul 2008

publicat in M.Of. 645 din 10-sep-2008

Hotarirea 1017/2008 pentru aprobarea Acordului-cadru de cooperare între Guvernul României şi Guvernul Republicii Tunisiene în domeniul agricol, semnat la Bucureşti la 2 iunie 2008

publicat in M.Of. 645 din 10-sep-2008

Acord-Cadru din 2008 de cooperare între Guvernul României şi Guvernul Republicii Tunisiene în domeniul agricol

publicat in M.Of. 645 din 10-sep-2008

Hotarirea 1018/2008 privind aprobarea renunţării la cetăţenia română unor persoane

publicat in M.Of. 645 din 10-sep-2008

Hotarirea 1027/2008 pentru modificarea şi completarea anexei nr. 42 la Hotărârea Guvernului nr. 1.359/2001 privind atestarea domeniului public al judeţului Prahova, precum şi al municipiilor, oraşelor şi comunelor din judeţul Prahova

publicat in M.Of. 645 din 10-sep-2008

Hotarirea 1032/2008 privind aprobarea încadrării în categoria funcţională a drumurilor comunale a unor drumuri vicinale situate în judeţul Mureş

publicat in M.Of. 645 din 10-sep-2008

Hotarirea 1034/2008 pentru modificarea valorii de inventar a unui imobil aflat în administrarea Institutului Naţional de Statistică, prevăzut în inventarul bunurilor din domeniul public al statului

publicat in M.Of. 645 din 10-sep-2008

Rectificare din 2008 la Hotărârea Guvernului nr. 802/2008 pentru aprobarea primei delimitări a colegiilor uninominale pentru alegerea Camerei Deputaţilor şi a Senatului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 595 din 8 august 2008

publicat in M.Of. 645 din 10-sep-2008