Rasfoire documente

Norma din 2008 privind participarea cadrelor militare din Armata României la studii de perfecţionare a pregătirii profesionale organizate în ţară

publicat in M.Of. 632 din 01-sep-2008

Regulament din 2008 privind atribuirea locuinţelor de serviciu din fondul locativ al Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor şi al unităţilor subordonate

publicat in M.Of. 632 din 01-sep-2008

Metodologie din 2008 a selecţionării cadrelor militare în vederea participării la studii de perfecţionare a pregătirii profesionale organizate în ţară

publicat in M.Of. 632 din 01-sep-2008

Rezolutia MSC.227(82)/2006 - Adoptarea amendamentelor la Protocolul din 1988 privind Convenţia internaţională din 1974 pentru ocrotirea vieţii omeneşti pe mare

publicat in M.Of. 632 din 01-sep-2008

Decretul 843/2008 privind acordarea gradului de general de brigadă cu o stea unui colonel din Ministerul Apărării şi trecerea acestuia în rezervă cu noul grad

publicat in M.Of. 632 din 01-sep-2008

Decretul 844/2008 privind acordarea gradului de general de brigadă unui colonel din Serviciul de Telecomunicaţii Speciale şi trecerea acestuia în rezervă cu noul grad

publicat in M.Of. 632 din 01-sep-2008

Decretul 845/2008 privind trecerea în rezervă a unui general de brigadă din Ministerul Apărării

publicat in M.Of. 632 din 01-sep-2008

Decretul 846/2008 privind numirea unui procuror

publicat in M.Of. 632 din 01-sep-2008

Decretul 847/2008 privind numirea în funcţia de judecător a unui procuror

publicat in M.Of. 632 din 01-sep-2008

Decretul 848/2008 pentru eliberarea din funcţie a unui procuror

publicat in M.Of. 632 din 01-sep-2008

Decretul 849/2008 pentru eliberarea din funcţie a unui judecător

publicat in M.Of. 632 din 01-sep-2008

Decretul 850/2008 pentru eliberarea din funcţie a unui judecător

publicat in M.Of. 632 din 01-sep-2008

Decretul 851/2008 pentru eliberarea din funcţie a unui judecător

publicat in M.Of. 632 din 01-sep-2008

Decretul 852/2008 pentru eliberarea din funcţie a unui judecător

publicat in M.Of. 632 din 01-sep-2008

Decretul 853/2008 pentru eliberarea din funcţie a unui judecător

publicat in M.Of. 632 din 01-sep-2008

Decretul 854/2008 pentru eliberarea din funcţie a unui judecător

publicat in M.Of. 632 din 01-sep-2008

Decretul 855/2008 privind numirea în funcţia de judecător a unui procuror

publicat in M.Of. 632 din 01-sep-2008

Decretul 856/2008 pentru eliberarea din funcţie a unui procuror

publicat in M.Of. 632 din 01-sep-2008

Decretul 857/2008 pentru eliberarea din funcţie a unui procuror

publicat in M.Of. 632 din 01-sep-2008

Decretul 858/2008 pentru eliberarea din funcţie a unui procuror

publicat in M.Of. 632 din 01-sep-2008

Decretul 859/2008 pentru eliberarea din funcţie a unui procuror

publicat in M.Of. 632 din 01-sep-2008

Decretul 860/2008 privind numirea în funcţia de judecător a unui procuror

publicat in M.Of. 632 din 01-sep-2008

Hotarirea 964/2008 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli rectificat pe anul 2008 al Companiei Naţionale ''Aeroportul Internaţional Henri Coandă - Bucureşti'' - S.A. aflată sub autoritatea Ministerului Transporturilor

publicat in M.Of. 632 din 01-sep-2008

Hotarirea 966/2008 pentru trecerea unei părţi dintr-un imobil din domeniul public al statului şi din administrarea Ministerului Sănătăţii Publice în domeniul privat al statului şi în administrarea Regiei Autonome ''Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat'' şi pentru completarea anexei nr. 4 la Hotărârea Guvernului nr. 60/2005 privind organizarea şi funcţionarea Regiei Autonome ''Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat''

publicat in M.Of. 632 din 01-sep-2008

Hotarirea 968/2008 pentru aprobarea cheltuielilor de organizare a întâlnirii ministeriale la nivel de experţi sub egida Conferinţei Ministeriale pentru Protecţia Pădurilor în Europa, care se va desfăşura la Bucureşti în perioada 13-15 octombrie 2008

publicat in M.Of. 632 din 01-sep-2008

Hotarirea 970/2008 pentru completarea Hotărârii Guvernului nr. 1.518/2007 privind declanşarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privată situate pe amplasamentul lucrării de utilitate publică ''Fluidizare trafic pe DN 1 km 8+100 - km 17+100 şi centura rutieră în zona de nord a municipiului Bucureşti - obiect 6 - continuizarea centurii rutiere existente a municipiului Bucureşti cu pasaj superior peste calea ferată la Otopeni''

publicat in M.Of. 632 din 01-sep-2008

Ordinul M.76/2008 pentru aprobarea Normelor privind participarea cadrelor militare din Armata României la studii de perfecţionare a pregătirii profesionale organizate în ţară

publicat in M.Of. 632 din 01-sep-2008

Ordinul 1028/2008 pentru publicarea acceptării amendamentelor la Protocolul din 1988 privind Convenţia internaţională din 1974 pentru ocrotirea vieţii omeneşti pe mare, adoptate de Organizaţia Maritimă internaţională prin Rezoluţia MSC. 227(82) a Comitetului Securităţii Maritime din 8 decembrie 2006

publicat in M.Of. 632 din 01-sep-2008

Ordinul 1029/2008 privind publicarea acceptării amendamentelor la Convenţia internaţională din 1974 pentru ocrotirea vieţii omeneşti pe mare, aşa cum a fost amendată, adoptate de Organizaţia Maritimă Internaţională prin anexa 1 la Rezoluţia MSC.216(82) a Comitetului Securităţii Maritime din 8 decembrie 2006

publicat in M.Of. 632 din 01-sep-2008

Rezolutia MSC.216(82)/2006 Adoptarea amendamentelor la Convenţia internaţională din 1974 pentru ocrotirea vieţii omeneşti pe mare, aşa cum a fost amendată, cuprinse în Anexa nr. 1 a Rezoluţiei

publicat in M.Of. 632 din 01-sep-2008

Ordinul 1487/2008 privind arondarea facultăţilor de medicină, medicină dentară şi farmacie acreditate la centrele universitare Bucureşti, Cluj-Napoca, Craiova, Iaşi, Târgu Mureş şi Timişoara

publicat in M.Of. 632 din 01-sep-2008

Ordinul 2197/C/2008 pentru aprobarea Regulamentului privind atribuirea locuinţelor de serviciu din fondul locativ al Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor şi al unităţilor subordonate

publicat in M.Of. 632 din 01-sep-2008

Ordinul 5155/2008 privind arondarea facultăţilor de medicină, medicină dentară şi farmacie acreditate la centrele universitare Bucureşti, Cluj-Napoca, Craiova, Iaşi, Târgu Mureş şi Timişoara

publicat in M.Of. 632 din 01-sep-2008