Rasfoire documente

Ordinul M.82/2008 pentru stabilirea domeniilor şi condiţiilor privind angajarea şi executarea, la cerere, prin unităţile ministerului apărării, a prestărilor de servicii pentru persoane juridice sau pentru persoane fizice

publicat in M.Of. 631 din 01-sep-2008

Hotarirea 977/2008 privind numirea domnului Ghica Ioan în funcţia publică de subprefect al judeţului Neamţ

publicat in M.Of. 631 din 01-sep-2008

Hotarirea 972/2008 privind numirea domnului Şerban Claudiu Octavian în funcţia publică de prefect al judeţului Bacău

publicat in M.Of. 631 din 01-sep-2008

Hotarirea 973/2008 privind numirea domnului Lazăr Mirel-Nicolae în funcţia publică de prefect al judeţului Dâmboviţa

publicat in M.Of. 631 din 01-sep-2008

Hotarirea 974/2008 privind numirea domnului Panaitescu Gabriel-Aurelian în funcţia publică de prefect al judeţului Galaţi

publicat in M.Of. 631 din 01-sep-2008

Hotarirea 975/2008 privind numirea domnului Banta Victor în funcţia publică de prefect al judeţului Gorj

publicat in M.Of. 631 din 01-sep-2008

Hotarirea 976/2008 privind numirea domnului Tămăşoi-Moisil Radu în funcţia publică de subprefect al judeţului Bistriţa-Năsăud

publicat in M.Of. 631 din 01-sep-2008

Hotarirea 978/2008 privind numirea domnului Gati Ştefan în funcţia publică de subprefect al judeţului Satu Mare

publicat in M.Of. 631 din 01-sep-2008

Hotarirea 979/2008 privind reluarea activităţii în funcţia publică de subprefect al judeţului Prahova de către domnul Ioniţă Mircea

publicat in M.Of. 631 din 01-sep-2008

Hotarirea 983/2008 privind stabilirea datei de desfăşurare a alegerilor pentru Camera Deputaţilor şi Senat din anul 2008

publicat in M.Of. 631 din 01-sep-2008

Hotarirea 984/2008 privind aprobarea bugetului şi a cheltuielilor necesare pentru pregătirea, organizarea şi desfăşurarea alegerilor pentru Camera Deputaţilor şi Senat din anul 2008

publicat in M.Of. 631 din 01-sep-2008

Hotarirea 985/2008 privind aprobarea Programului calendaristic pentru realizarea acţiunilor din cuprinsul perioadei electorale, la alegerile pentru Camera Deputaţilor şi Senat din anul 2008

publicat in M.Of. 631 din 01-sep-2008

Hotarirea 279/2008 pentru aprobarea modificării Normelor privind operaţiunile în numele şi în contul statului de compensare parţială a dobânzii plătite de operatorii economici la creditele în lei (NI-CST - 09- III/0)

publicat in M.Of. 631 din 01-sep-2008

Decizia 761/2008 privind închiderea procedurii de redresare financiară pe bază de plan de redresare financiară a Societăţii Comerciale CERTASIG SOCIETATE DE ASIGURARE ŞI REASIGURARE - S.A.

publicat in M.Of. 631 din 01-sep-2008

Decizia 771/2008 privind autorizarea funcţionării ca broker de asigurare a Societăţii Comerciale BIG BROKER DE ASIGURARE - S.R.L.

publicat in M.Of. 631 din 01-sep-2008

Decizia 777/2008 privind autorizarea funcţionării ca broker de asigurare a Societăţii Comerciale NEWPORT INSURANCE - RESNSURANCE BROKER - S.R.L.

publicat in M.Of. 631 din 01-sep-2008

Decizia 800/2008 privind sancţionarea cu interzicerea temporară a exercitării activităţii de asigurare şi/sau de reasigurare a Societăţii Comerciale CERTASIG SOCIETATE DE ASIGURARE ŞI REASIGURARE - S.A.

publicat in M.Of. 631 din 01-sep-2008