Rasfoire documente

Ordinul 503/2008 privind stabilirea cuantumului contribuţiei anticipate ce se plăteşte ca procent din tariful anual, din tariful de livrare a apei pentru irigaţii şi ca procent din costurile cu energia electrică necesară pompării apei pentru irigaţii pentru sezonul de irigaţii 2009

publicat in M.Of. 630 din 29-aug-2008

Ordinul 831/2008 privind înfiinţarea comisiilor tehnice regionale pentru verificarea criteriilor utilizate la elaborarea planurilor de acţiune şi analizarea acestora, precum şi pentru aprobarea componenţei şi a regulamentului de organizare şi funcţionare ale acestora

publicat in M.Of. 630 din 29-aug-2008

Ordinul 1461/2008 privind înfiinţarea comisiilor tehnice regionale pentru verificarea criteriilor utilizate la elaborarea planurilor de acţiune şi analizarea acestora, precum şi pentru aprobarea componenţei şi a regulamentului de organizare şi funcţionare ale acestora

publicat in M.Of. 630 din 29-aug-2008

Ordonanta urgenta 97/2008 privind modificarea şi completarea titlului I al Legii nr. 35/2008 pentru alegerea Camerei Deputaţilor şi a Senatului şi pentru modificarea şi completarea Legii nr. 67/2004 pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale, a Legii administraţiei publice locale nr. 215/2001 şi a Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleşilor locali

publicat in M.Of. 630 din 29-aug-2008

Ordonanta urgenta 98/2008 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 334/2006 privind finanţarea activităţii partidelor politice şi a campaniilor electorale

publicat in M.Of. 630 din 29-aug-2008

Ordonanta urgenta 99/2008 privind reglementarea unor măsuri financiare în domeniul programării cheltuielilor publice

publicat in M.Of. 630 din 29-aug-2008

Hotarirea 905/2008 pentru aprobarea Memorandumului de înţelegere dintre autorităţile competente din România şi Finlanda privind cooperarea în domeniul schimbului de informaţii financiare având legătură cu spălarea banilor şi cu finanţarea actelor de terorism, semnat la Seul la 28 mai 2008

publicat in M.Of. 630 din 29-aug-2008

Memorandum de Intelegere din 2008 între autorităţile competente din România şi Finlanda privind cooperarea în domeniul schimbului de informaţii financiare având legătură cu spălarea banilor şi cu finanţarea actelor de terorism

publicat in M.Of. 630 din 29-aug-2008

Hotarirea 958/2008 pentru modificarea anexei la Hotărârea Guvernului nr. 1.424/2007 privind aprobarea Programului multianual ''Asistenţă tehnică pentru sprijinirea autorităţilor administraţiei publice locale în pregătirea tehnică a proiectelor de investiţii publice, finanţabile prin Programul operaţional regional 2007-2013'', şi finanţarea acestuia din bugetul Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Locuinţelor

publicat in M.Of. 630 din 29-aug-2008

Hotarirea 965/2008 cu privire la rectificarea bugetului Trezoreriei Statului pe anul 2008

publicat in M.Of. 630 din 29-aug-2008

Hotarire din 2007 în Cauza Reiner şi alţii împotriva României

publicat in M.Of. 630 din 29-aug-2008