Rasfoire documente

Regulament din 2008 de organizare şi funcţionare al Comisiei de arbitraj

publicat in M.Of. 63 din 28-ian-2008

Regulament din 2008 de organizare şi funcţionare al Comisiei de arbitraj

publicat in M.Of. 63 din 28-ian-2008

Decizia 1154/2007 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 8 alin. (1) din Legea nr. 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945- 22 decembrie 1989

publicat in M.Of. 63 din 28-ian-2008

Hotarirea 70/2008 privind alocarea, pe anul 2008, a fondurilor pentru realizarea Programului naţional de îmbunătăţire a calităţii mediului prin realizarea de spaţii verzi în localităţi

publicat in M.Of. 63 din 28-ian-2008

Decretul 204/2008 privind acreditarea unui ambasador

publicat in M.Of. 63 din 28-ian-2008

Decretul 205/2008 privind conferirea unor decoraţii de război

publicat in M.Of. 63 din 28-ian-2008

Decizia 1151/2007 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 11 alin. (2) din Legea nr. 78/2000 pentru prevenirea, descoperirea şi sancţionarea faptelor de corupţie, art. 217 alin. 4 din Codul de procedură penală şi art. 10 alin. (4) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 43/2002 privind Direcţia Naţională Anticorupţie

publicat in M.Of. 63 din 28-ian-2008

Decizia 1153/2007 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 2 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945-22 decembrie 1989

publicat in M.Of. 63 din 28-ian-2008

Decizia 1155/2007 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 26 din Legea nr. 230/2007 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea asociaţiilor de proprietari

publicat in M.Of. 63 din 28-ian-2008

Decizia 1226/2007 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 11 alin. (3) din Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative

publicat in M.Of. 63 din 28-ian-2008

Hotarirea 59/2008 pentru aprobarea Memorandumului privind cooperarea dintre Ministerul Economiei şi Finanţelor al României şi Ministerul Finanţelor al Republicii Ungare în domeniul ajutorului de stat, semnat la Sibiu la 14 noiembrie 2007

publicat in M.Of. 63 din 28-ian-2008

Memorandum din 2007 privind cooperarea dintre Ministerul Economiei şi Finanţelor al României şi Ministerul Finanţelor al Republicii Ungare în domeniul ajutorului de stat

publicat in M.Of. 63 din 28-ian-2008

Hotarirea 71/2008 privind finanţarea obiectivului de investiţii ''Extindere Palat Victoria''

publicat in M.Of. 63 din 28-ian-2008

Hotarirea 72/2008 privind recunoaşterea Fundaţiei Universitare ''Alma Mater'' ca fiind de utilitate publică

publicat in M.Of. 63 din 28-ian-2008

Hotarirea 74/2008 pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 34/1999 privind înfiinţarea Institutului Limbii Române

publicat in M.Of. 63 din 28-ian-2008

Ordinul 66/2008 pentru aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al Comisiei de arbitraj

publicat in M.Of. 63 din 28-ian-2008

Ordinul 14/2008 pentru aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al Comisiei de arbitraj

publicat in M.Of. 63 din 28-ian-2008