Rasfoire documente

Ordinul 566/2008 pentru aprobarea cuantumului estimat al plafonului maxim la hectar, unitar la nivel naţional, al subvenţiilor de la bugetul de stat ce se acordă pentru acoperirea cheltuielilor necesare desfăşurării activităţii de irigaţii pentru sezonul de irigaţii al anului 2009

publicat in M.Of. 639 din 05-sep-2008

Ordinul 590/2008 privind activitatea de standardizare în Ministerul Internelor şi Reformei Administrative

publicat in M.Of. 639 din 05-sep-2008

Hotarirea 24/2008 pentru alegerea vicepreşedinţilor, secretarilor şi chestorilor Camerei Deputaţilor

publicat in M.Of. 639 din 05-sep-2008

Hotarirea 1001/2008 privind numirea domnului Sorescu Gheorghe în funcţia publică de prefect al judeţului Botoşani

publicat in M.Of. 639 din 05-sep-2008

Ordinul 438/2008 privind modificarea şi completarea Normelor metodologice privind alocarea şi acordarea subvenţiilor de la bugetul de stat pentru acoperirea unor categorii de cheltuieli necesare desfăşurării activităţilor de îmbunătăţiri funciare, aprobate prin Ordinul ministrului agriculturii, pădurilor şi dezvoltării rurale nr. 1.230/2005

publicat in M.Of. 639 din 05-sep-2008

Hotarirea 23/2008 privind demisia unui deputat

publicat in M.Of. 639 din 05-sep-2008

Ordonanta urgenta 101/2008 privind trecerea unui imobil din domeniul public al statului în domeniul privat al statului şi darea acestuia în folosinţă gratuită Ambasadei Franţei în România

publicat in M.Of. 639 din 05-sep-2008

Ordonanta urgenta 102/2008 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 273/2004 privind regimul juridic al adopţiei

publicat in M.Of. 639 din 05-sep-2008

Hotarirea 933/2008 pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 1.355/2001 privind atestarea domeniului public al judeţului Olt, precum şi al municipiilor, oraşelor şi comunelor din judeţul Olt

publicat in M.Of. 639 din 05-sep-2008

Hotarirea 995/2008 privind recunoaşterea Asociaţiei ''Uniunea Bulgară din Banat - România'' ca fiind de utilitate publică

publicat in M.Of. 639 din 05-sep-2008

Hotarirea 1002/2008 privind numirea domnului Lefter Chirică în funcţia publică de subprefect al judeţului Tulcea

publicat in M.Of. 639 din 05-sep-2008

Hotarirea 1003/2008 privind încetarea raportului de serviciu al domnului Negruţ Clement prin demisia din funcţia publică de subprefect al judeţului Alba

publicat in M.Of. 639 din 05-sep-2008

Hotarirea 1006/2008 privind alocarea unei sume pentru Şcoala generală şi Grădiniţa Română din Bătania/Battonya, Republica Ungară

publicat in M.Of. 639 din 05-sep-2008

Hotarirea 1010/2008 privind suplimentarea sumei prevăzute ca justă despăgubire pentru imobilele ce constituie amplasamentul lucrării de utilitate publică aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 948/2007 privind declanşarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privată situate pe amplasamentul lucrării de utilitate publică ''Fluidizare trafic pe DN 1 km 8+100 - km 17+000 şi Centura rutieră în zona de nord a municipiului Bucureşti - obiect 5A - Reabilitare şi extindere la patru benzi a Centurii rutiere a municipiului Bucureşti între DN 1A şi DN 1''

publicat in M.Of. 639 din 05-sep-2008

Hotarirea 1011/2008 privind suplimentarea sumei prevăzute ca justă despăgubire pentru imobilele ce constituie amplasamentul lucrării de utilitate publică aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1.518/2007 privind declanşarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privată situate pe amplasamentul lucrării de utilitate publică ''Fluidizare trafic pe DN 1 km 8+100 - km 17+100 şi centura rutieră în zona de nord a municipiului Bucureşti - obiect 6 - continuizarea centurii rutiere existente a municipiului Bucureşti cu pasaj superior peste calea ferată la Otopeni''

publicat in M.Of. 639 din 05-sep-2008

Hotarirea 1028/2008 privind suplimentarea bugetului Ministerului Transporturilor din Fondul de intervenţie la dispoziţia Guvernului, pentru înlăturarea efectelor calamităţilor naturale produse în luna iulie 2008

publicat in M.Of. 639 din 05-sep-2008

Ordinul 70/2008 privind aprobarea Reţelei pentru monitorizarea Programului strategic privind monitorizarea, controlul şi eradicarea pestei porcine clasice în România pentru anul 2008

publicat in M.Of. 639 din 05-sep-2008

Ordinul 72/2008 privind abrogarea Ordinului preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor nr. 207/2006 pentru aprobarea Normei sanitare veterinare referitoare la echipamentul electromedical utilizat în medicina veterinară

publicat in M.Of. 639 din 05-sep-2008

Circulara 27/2008 privind nivelul ratei dobânzii de referinţă a Băncii Naţionale a României valabil în luna septembrie 2008

publicat in M.Of. 639 din 05-sep-2008