Rasfoire documente

Procedura din 2008 de emitere a Acordului de principiu pentru finanţare şi de acordare a alocărilor specifice individuale în cadrul schemei de ajutor de stat privind dezvoltarea regională prin stimularea investiţiilor

publicat in M.Of. 637 din 04-sep-2008

Hotarirea 753/2008 pentru instituirea unei scheme de ajutor de stat privind dezvoltarea regională prin stimularea investiţiilor

publicat in M.Of. 637 din 04-sep-2008

Statut din 2008 al BISERICII EVANGHELICE C.A. DIN ROMÂNIA

publicat in M.Of. 637 din 04-sep-2008

Ordonanta urgenta 100/2008 pentru completarea Legii nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale

publicat in M.Of. 637 din 04-sep-2008

Hotarirea 898/2008 privind recunoaşterea Statutului Bisericii Evanghelice C.A. din România

publicat in M.Of. 637 din 04-sep-2008

Hotarirea 993/2008 privind includerea în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului a unor imobile aflate în administrarea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale - Direcţia pentru Agricultură şi Dezvoltare Rurală a Judeţului Prahova, pentru Unitatea - Pilot de Combatere a Căderilor de Grindină

publicat in M.Of. 637 din 04-sep-2008

Decizia 176/2008 privind promovarea temporară a domnului Pandelea Pelmuş în funcţia publică de secretar general al Ministerului Internelor şi Reformei Administrative

publicat in M.Of. 637 din 04-sep-2008

Ordinul 568/2008 pentru modificarea art. 9 din anexa nr. 12 ''Norme metodologice privind modul de acordare a sprijinului financiar producătorilor agricoli din sectorul vegetal, prin subvenţionarea preţului motorinei utilizate pentru lucrările de înfiinţare a culturilor agricole'' a anexei F la Ordinul ministrului agriculturii, pădurilor şi dezvoltării rurale nr. 850/2006 pentru aprobarea normelor metodologice privind modul de acordare a sprijinului financiar pentru activităţile din sectorul vegetal, zootehnic, al îmbunătăţirilor funciare şi al organizării şi sistematizării teritoriului, precum şi condiţiile de eligibilitate

publicat in M.Of. 637 din 04-sep-2008

Ordinul 570/2008 pentru modificarea Ordinului ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 762/2007 privind instituirea procedurii de administrare specială la Societatea Naţională ''Îmbunătăţiri Funciare'' - S.A. Bucureşti

publicat in M.Of. 637 din 04-sep-2008