Rasfoire documente

Normativ 75-002/2008 FEROVIAR NF ''Infrastructură feroviară - Instalaţii fixe - Tracţiune electrică - Conductor de protecţie principal - Partea 2: Calcul electric. Cerinţe''

publicat in M.Of. 636 din 03-sep-2008

Hotarirea 41/2008 pentru alegerea vicepreşedinţilor, secretarilor şi chestorilor Senatului

publicat in M.Of. 636 din 03-sep-2008

Hotarirea 42/2008 privind validarea unui mandat de senator

publicat in M.Of. 636 din 03-sep-2008

Hotarirea 43/2008 privind validarea unui mandat de senator

publicat in M.Of. 636 din 03-sep-2008

Decizia 827/2008 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 1, art. 4 alin. (1) şi (3), art. 5 şi art. 9 alin. (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 130/2004 privind unele măsuri pentru vânzarea de către societăţile comerciale, companiile şi societăţile naţionale din sectorul energiei, petrolului, gazelor naturale, resurselor minerale şi al industriei de apărare, precum şi de către alţi agenţi economici din subordinea Ministerului Economiei şi Comerţului a locuinţelor pe care aceştia le au în patrimoniu personalului propriu, titularilor contractelor de închiriere, pensionarilor sau disponibilizaţilor cu ultimul loc de muncă la aceşti agenţi economici

publicat in M.Of. 636 din 03-sep-2008

Decizia 881/2008 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 2, art. 11, art. 18 alin. (2) şi (3) si art. 21 din Legea nr. 146/1997 privind taxele judiciare de timbru

publicat in M.Of. 636 din 03-sep-2008

Ordinul 1007/2008 privind aprobarea Normativului feroviar ''Infrastructură feroviară - Instalaţii fixe - Tracţiune electrică - Conductor de protecţie principal - Partea 2: Calcul electric. Cerinţe''

publicat in M.Of. 636 din 03-sep-2008