Rasfoire documente

Ordinul 6577/2008 pentru aprobarea Normelor privind autorizarea pentru ajustarea valorii în vamă

publicat in M.Of. 635 din 03-sep-2008

Norma din 2008 privind autorizarea pentru ajustarea valorii în vamă

publicat in M.Of. 635 din 03-sep-2008

Decretul 864/2008 privind conferirea Medaliei naţionale Serviciul Credincios clasa a II-a, cu însemn de război

publicat in M.Of. 635 din 03-sep-2008

Decretul 863/2008 privind conferirea Ordinului naţional Steaua României în grad de Cavaler, cu însemn de război

publicat in M.Of. 635 din 03-sep-2008

Hotarirea 866/2008 pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 844/2002 privind aprobarea nomenclatoarelor calificărilor profesionale pentru care se asigură pregătirea prin învăţământul preuniversitar, precum şi durata de şcolarizare

publicat in M.Of. 635 din 03-sep-2008

Hotarirea 901/2008 pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 437/1995 privind înfiinţarea Consiliului Interministerial pentru Siguranţa Rutieră

publicat in M.Of. 635 din 03-sep-2008

Hotarirea 960/2008 privind stabilirea situaţiei juridice a unor imobile proprietate publică a statului situate în municipiul Bucureşti

publicat in M.Of. 635 din 03-sep-2008

Hotarirea 969/2008 pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 381/2007 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Muncii, Familiei şi Egalităţii de Şanse

publicat in M.Of. 635 din 03-sep-2008

Ordinul 2544/2008 privind prospectele de emisiune ale certificatelor de trezorerie cu discont şi ale obligaţiunilor de stat de tip benchmark, aferente lunii septembrie 2008

publicat in M.Of. 635 din 03-sep-2008