Rasfoire documente

Hotarirea 986/2008 privind stabilirea măsurilor pentru organizarea şi desfăşurarea alegerilor pentru Camera Deputaţilor şi Senat din anul 2008

publicat in M.Of. 634 din 02-sep-2008

Hotarirea 990/2008 pentru aprobarea modelului ştampilelor care se folosesc la alegerile pentru Camera Deputaţilor şi Senat din anul 2008

publicat in M.Of. 634 din 02-sep-2008

Decizia 15/2008 privind încetarea concesiunii miniere pentru exploatarea resurselor de nisip şi pietriş din perimetrul Bălata, judeţul Hunedoara

publicat in M.Of. 634 din 02-sep-2008

Decretul 861/2008 privind conferirea Ordinului naţional Steaua României

publicat in M.Of. 634 din 02-sep-2008

Decretul 862/2008 privind conferirea Ordinului naţional Steaua României

publicat in M.Of. 634 din 02-sep-2008

Hotarirea 922/2008 pentru modificarea anexelor nr. 1-4 la Hotărârea Guvernului nr. 635/2008 privind structurile instituţiilor de învăţământ superior şi specializările/programele de studii universitare de licenţă acreditate sau autorizate să funcţioneze provizoriu organizate de acestea

publicat in M.Of. 634 din 02-sep-2008

Hotarirea 987/2008 pentru aprobarea modelului timbrului autocolant şi a condiţiilor de tipărire, de gestionare şi de utilizare ale acestuia la alegerile pentru Camera Deputaţilor şi Senat din anul 2008

publicat in M.Of. 634 din 02-sep-2008

Hotarirea 988/2008 pentru aprobarea modelului copiei de pe lista electorală permanentă, modelului listei electorale suplimentare, al extrasului de pe copia listei electorale permanente sau a listei suplimentare, al listei susţinătorilor, a modelului listei membrilor organizaţiei cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale, al declaraţiei de acceptare a candidaturii, al declaraţiei de renunţare la candidatură, a modelului propunerilor de candidatură, precum şi al certificatului doveditor al alegerii deputaţilor şi senatorilor ce vor fi folosite pentru alegerile pentru Camera Deputaţilor şi Senat din anul 2008

publicat in M.Of. 634 din 02-sep-2008

Hotarirea 989/2008 pentru aprobarea modelului buletinelor de vot care se folosesc la alegerile pentru Camera Deputaţilor şi Senat din anul 2008

publicat in M.Of. 634 din 02-sep-2008

Ordinul 116/2008 pentru abrogarea unor acte normative din sectorul energiei electrice

publicat in M.Of. 634 din 02-sep-2008