Rasfoire documente

Hotarirea 895/2008 pentru modificarea şi completarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 295/2004 privind regimul armelor şi al muniţiilor, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 130/2005

publicat in M.Of. 623 din 27-aug-2008

Hotarirea 862/2008 privind constituirea Comisiei interministeriale de evaluare la nivel naţional a programelor de înzestrare de importanţă strategică ale Ministerului Apărării

publicat in M.Of. 623 din 27-aug-2008

Acord din 2008 între Guvernul României şi Guvernul Republicii Italiene privind cooperarea în domeniul protecţiei minorilor români neînsoţiţi sau în dificultate aflaţi pe teritoriul Republicii Italiene

publicat in M.Of. 623 din 27-aug-2008

Hotarirea 854/2008 privind aprobarea Planului de acţiune pe anul 2008 pentru implementarea Strategiei naţionale privind imigraţia pentru perioada 2007-2010

publicat in M.Of. 623 din 27-aug-2008

Hotarirea 859/2008 privind aprobarea Acordului dintre Guvernul României şi Guvernul Republicii Italiene privind cooperarea în domeniul protecţiei minorilor români neînsoţiţi sau în dificultate aflaţi pe teritoriul Republicii Italiene, semnat la Roma la 9 iunie 2008

publicat in M.Of. 623 din 27-aug-2008

Hotarirea 874/2008 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivelor de investiţii prioritare din infrastructura de mediu şi dezvoltare durabilă

publicat in M.Of. 623 din 27-aug-2008

Hotarirea 881/2008 privind modificarea anexei la Hotărârea Guvernului nr. 122/2008 pentru aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2008 al Administraţiei Naţionale a Îmbunătăţirilor Funciare, aflată sub autoritatea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale

publicat in M.Of. 623 din 27-aug-2008

Hotarirea 889/2008 privind modificarea şi completarea Normelor metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Legii nr. 152/1998 privind înfiinţarea Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 962/2001

publicat in M.Of. 623 din 27-aug-2008