Rasfoire documente

Metodologie din 2008 de organizare şi desfăşurare a stagiului de adaptare, a probei de aptitudini, precum şi de stabilire a statutului persoanelor prevăzute la art. 40-42 din Hotărârea Guvernului nr. 1.282/2007 care urmează măsura compensatorie în vederea recunoaşterii profesionale în România

publicat in M.Of. 62 din 28-ian-2008

Ordinul 15/2008 pentru aprobarea Metodologiei privind organizarea concursului pentru ocuparea postului de director general al Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate şi a posturilor de preşedinţi-directori generali ai caselor de asigurări de sănătate, în vederea îndeplinirii indicatorilor de performanţă, încheierea contractelor de management şi evaluarea activităţii acestora

publicat in M.Of. 62 din 28-ian-2008

Metodologie din 2008 privind organizarea concursului pentru ocuparea postului de director general al Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate şi a posturilor de preşedinţi-directori generali ai caselor de asigurări de sănătate, în vederea îndeplinirii indicatorilor de performanţă, încheierea contractelor de management şi evaluarea activităţii acestora

publicat in M.Of. 62 din 28-ian-2008

Decizia 1117/2007 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 409 din Codul de procedură civilă, art. 55 alin. (1) şi (2) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal şi art. 155 din Codul muncii

publicat in M.Of. 62 din 28-ian-2008

Decizia 1126/2007 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 34-36 din Ordonanţa Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor

publicat in M.Of. 62 din 28-ian-2008

Decizia 1186/2007 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 7 alin. (1) şi (5) şi ale art. 28 alin. (1) din Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004

publicat in M.Of. 62 din 28-ian-2008

Decizia 1188/2007 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004

publicat in M.Of. 62 din 28-ian-2008

Decizia 1211/2007 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 51 alin. 2 şi art. 52 alin. 2, 3 şi 5 din Codul de procedură penală

publicat in M.Of. 62 din 28-ian-2008

Decizia 1212/2007 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 607 din Codul de procedură civilă

publicat in M.Of. 62 din 28-ian-2008

Ordinul 36/2008 pentru aprobarea Metodologiei de organizare şi desfăşurare a stagiului de adaptare, a probei de aptitudini, precum şi de stabilire a statutului persoanelor prevăzute la art. 40-42 din Hotărârea Guvernului nr. 1.282/2007, care urmează măsura compensatorie în vederea recunoaşterii profesionale în România

publicat in M.Of. 62 din 28-ian-2008

Ordinul 37/2008 privind modificarea Ordinului ministrului sănătăţii publice nr. 884/2007 pentru ajustarea preţurilor la medicamentele cuprinse în Catalogul naţional al preţurilor medicamentelor de uz uman autorizate de punere pe piaţă în România, cu modificările şi completările ulterioare

publicat in M.Of. 62 din 28-ian-2008