Rasfoire documente

Ordonanta 28/2008 privind registrul agricol

publicat in M.Of. 628 din 29-aug-2008

Ordinul 1490/2008 privind aprobarea Metodologiei de calcul al indicatorilor de performanţă al managementului spitalului

publicat in M.Of. 628 din 29-aug-2008

Ordonanta 25/2008 pentru modificarea şi completarea de urgenţă a Guvernului nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu

publicat in M.Of. 628 din 29-aug-2008

Ordonanta 22/2008 privind eficienţa energetică şi promovarea utilizării la consumatorii finali a surselor regenerabile de energie

publicat in M.Of. 628 din 29-aug-2008

Hotarirea 923/2008 privind modificarea Hotărârii Guvernului nr. 267/2007 pentru aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare şi a structurii organizatorice ale Agenţiei Nucleare

publicat in M.Of. 628 din 29-aug-2008

Ordinul 1489/2008 privind prelungirea valabilităţii Ordinului ministrului sănătăţii publice nr. 884/2007 pentru ajustarea preţurilor la medicamentele cuprinse în Catalogul naţional al preţurilor medicamentelor de uz uman autorizate de punere pe piaţă în România

publicat in M.Of. 628 din 29-aug-2008

Ordonanta 26/2008 cu privire la rectificarea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2008, aprobat prin Legea nr. 387/2007

publicat in M.Of. 628 din 29-aug-2008

Hotarirea 981/2008 privind rechemarea şi numirea unui consul general

publicat in M.Of. 628 din 29-aug-2008

Ordonanta 27/2008 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul

publicat in M.Of. 628 din 29-aug-2008

Hotarirea 806/2008 pentru modificarea şi completarea Contractului-cadru privind condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anul 2008, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 324/2008

publicat in M.Of. 628 din 29-aug-2008

Hotarirea 980/2008 privind suplimentarea bugetului Secretariatului General al Guvernului din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2008, pentru Agenţia Naţională pentru Romi

publicat in M.Of. 628 din 29-aug-2008

Decizia 175/2008 privind stabilirea atribuţiilor domnului Achim Gheorghe, inspector guvernamental în cadrul Secretariatului General al Guvernului

publicat in M.Of. 628 din 29-aug-2008