Rasfoire documente

Hotarirea 855/2008 pentru aprobarea actului constitutiv-cadru şi a statutului-cadru ale asociaţiilor de dezvoltare intercomunitară cu obiect de activitate serviciile de utilităţi publice

publicat in M.Of. 627 din 28-aug-2008

Hotarirea 868/2008 privind protecţia cetăţenilor Uniunii Europene prin misiunile diplomatice şi oficiile consulare

publicat in M.Of. 627 din 28-aug-2008

Hotarirea 36/2008 privind validarea unui mandat de senator

publicat in M.Of. 627 din 28-aug-2008

Hotarirea 37/2008 privind validarea unui mandat de senator

publicat in M.Of. 627 din 28-aug-2008

Decretul 833/2008 pentru eliberarea din funcţie a unui procuror

publicat in M.Of. 627 din 28-aug-2008

Decretul 834/2008 privind trecerea în rezervă a unui general de brigadă din Ministerul Apărării

publicat in M.Of. 627 din 28-aug-2008

Decretul 835/2008 privind conferirea Crucii comemorative a celui de-al Doilea Război Mondial, 1941-1945

publicat in M.Of. 627 din 28-aug-2008

Hotarirea 896/2008 pentru modificarea şi completarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 105/2001 privind frontiera de stat a României, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 445/2002

publicat in M.Of. 627 din 28-aug-2008

Hotarirea 904/2008 privind darea în folosinţă gratuită Universităţii ''Aurel Vlaicu'' Arad a unor spaţii din imobilul aflat în administrarea Direcţiei Generale a Finanţelor Publice a Judeţului Arad

publicat in M.Of. 627 din 28-aug-2008

Hotarirea 935/2008 pentru completarea Hotărârii Guvernului nr. 966/2002 pentru atestarea domeniului public al judeţului Sălaj, precum şi al municipiului Zalău, oraşelor şi comunelor din judeţul Sălaj

publicat in M.Of. 627 din 28-aug-2008

Hotarirea 936/2008 privind transmiterea unor imobile din proprietatea publică şi privată a statului şi din administrarea Ministerului Internelor şi Reformei Administrative în proprietatea publică a municipiului Giurgiu şi în administrarea Consiliului Local al Municipiului Giurgiu, judeţul Giurgiu

publicat in M.Of. 627 din 28-aug-2008

Hotarirea 937/2008 privind scoaterea unor imobile din inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului ca urmare a retrocedării acestora către foştii proprietari

publicat in M.Of. 627 din 28-aug-2008

Hotarirea 938/2008 privind trecerea unei construcţii aflate în administrarea Ministerului Internelor şi Reformei Administrative din domeniul public al statului în domeniul privat al statului, în vederea scoaterii din funcţiune şi demolării acesteia

publicat in M.Of. 627 din 28-aug-2008

Hotarirea 939/2008 privind trecerea unor construcţii aflate în administrarea Ministerului Internelor şi Reformei Administrative din domeniul public al statului în domeniul privat al statului, în vederea scoaterii din funcţiune şi demolării acestora

publicat in M.Of. 627 din 28-aug-2008

Hotarirea 953/2008 privind participarea Guvernului României la Asociaţia ''Registrul European pentru Asigurarea Calităţii în Învăţământul Superior''

publicat in M.Of. 627 din 28-aug-2008