Rasfoire documente

Hotarirea 929/2008 privind aprobarea încadrării în categoria funcţională a drumurilor comunale a unul drum situat în judeţul Satu Mare

publicat in M.Of. 625 din 27-aug-2008

Hotarirea 930/2008 privind aprobarea încadrării în categoria funcţională a drumurilor comunale a unor drumuri de interes local, precum şi modificarea lungimii unor drumuri comunale existente, situate în judeţul Satu Mare

publicat in M.Of. 625 din 27-aug-2008

Hotarirea 920/2008 privind aprobarea stemei oraşului Ştei, judeţul Bihor

publicat in M.Of. 625 din 27-aug-2008

Hotarirea 926/2008 privind confecţionarea şi punerea în circulaţie a colantului uniform de viză

publicat in M.Of. 625 din 27-aug-2008

Decizia 5/2008 privind convocarea Camerei Deputaţilor în sesiune ordinară

publicat in M.Of. 625 din 27-aug-2008

Decizia 9/2008 privind convocarea Senatului în sesiune ordinară

publicat in M.Of. 625 din 27-aug-2008

Decretul 836/2008 privind conferirea Ordinului naţional Steaua României în grad de Cavaler

publicat in M.Of. 625 din 27-aug-2008

Decretul 837/2008 privind conferirea Ordinului naţional Serviciul Credincios în grad de Cavaler

publicat in M.Of. 625 din 27-aug-2008

Decretul 838/2008 privind conferirea Ordinului naţional Serviciul Credincios în grad de Cavaler

publicat in M.Of. 625 din 27-aug-2008

Decretul 839/2008 privind conferirea Ordinului Meritul Sportiv

publicat in M.Of. 625 din 27-aug-2008

Decretul 840/2008 privind conferirea unor decoraţii

publicat in M.Of. 625 din 27-aug-2008

Hotarirea 883/2008 pentru modificarea anexei la Hotărârea Guvernului nr. 920/2005 privind organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale de Control al Exporturilor

publicat in M.Of. 625 din 27-aug-2008

Hotarirea 900/2008 privind scăderea din inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului a unor imobile aflate în administrarea Serviciului Român de Informaţii, ca urmare a retrocedării acestora către persoanele îndreptăţite

publicat in M.Of. 625 din 27-aug-2008

Hotarirea 919/2008 privind aprobarea stemei judeţului Bacău

publicat in M.Of. 625 din 27-aug-2008

Hotarirea 921/2008 privind aprobarea stemei comunei Polovragi, judeţul Gorj

publicat in M.Of. 625 din 27-aug-2008

Hotarirea 925/2008 pentru aprobarea plăţii de către Comisia Naţională pentru Controlul Activităţilor Nucleare a contribuţiei la costurile naţionale de participare la programul de cooperare tehnică al Agenţiei Internaţionale pentru Energia Atomică, furnizată în cadrul proiectului ROM/9/028 ''Asistenţa tehnică acordată organismului nuclear de reglementare al României în vederea îmbunătăţirii competenţelor de reglementare''

publicat in M.Of. 625 din 27-aug-2008

Hotarirea 927/2008 privind preluarea unui sector de drum naţional, proprietate publică a statului, din administrarea Consiliului Local al Municipiului Beiuş, judeţul Bihor, în administrarea Ministerului Transporturilor, în vederea realizării de către Compania Naţională de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România - S.A. a activităţilor de interes naţional în domeniul administrării drumurilor naţionale

publicat in M.Of. 625 din 27-aug-2008

Hotarirea 928/2008 privind preluarea unui drum judeţean din domeniul public al statului şi din administrarea Consiliului Local al Oraşului Huedin, judeţul Cluj, din domeniul public al judeţului Cluj şi din administrarea Consiliului Judeţean Cluj, prin Regia Autonomă de Administrare a Domeniului Public şi Privat al Judeţului Cluj, şi din domeniul public al judeţului Alba şi din administrarea Consiliului Judeţean Alba în domeniul public al statului şi în administrarea Ministerului Transporturilor, în vederea realizării activităţilor de interes naţional de către Compania Naţională de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România - S.A., precum şi pentru încadrarea acestuia în categoria funcţională a drumurilor naţionale

publicat in M.Of. 625 din 27-aug-2008