Rasfoire documente

Hotarirea 852/2008 pentru aprobarea normelor şi criteriilor de atestare a staţiunilor turistice

publicat in M.Of. 613 din 20-aug-2008

Ordinul 6521/2008 pentru modificarea Normelor tehnice de aplicare a dreptului de reprezentare prevăzut în Regulamentul Consiliului (CEE) nr. 2.913/1992 de instituire a Codului vamal comunitar, aprobate prin Ordinul vicepreşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 4.999/2007

publicat in M.Of. 613 din 20-aug-2008

Decizia 165/2008 privind eliberarea domnului Dan Cristian Georgescu din funcţia de preşedinte al Autorităţii Naţionale pentru Reglementare în Comunicaţii şi Tehnologia Informaţiei

publicat in M.Of. 613 din 20-aug-2008

Decizia 8/2008 privind convocarea Senatului în sesiune extraordinară

publicat in M.Of. 613 din 20-aug-2008

Ordonanta 20/2008 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 79/2003 privind controlul şi recuperarea fondurilor comunitare, precum şi a fondurilor de cofinanţare aferente utilizate necorespunzător

publicat in M.Of. 613 din 20-aug-2008

Ordonanta 21/2008 privind modificarea şi completarea unor acte normative din domeniul datoriei publice externe pentru precizarea destinaţiei sumelor încasate sau recuperate de la beneficiari în conturile aferente împrumuturilor

publicat in M.Of. 613 din 20-aug-2008

Hotarirea 844/2008 privind stabilirea cuantumului burselor pentru elevii, studenţii, masteranzii, doctoranzii, medicii aflaţi la specializare şi cursanţii aflaţi la stagii de specializare/perfecţionare postuniversitară din Republica Moldova, Ucraina, pentru cei de origine etnică română din afara graniţelor ţării, pentru cetăţenii români cu domiciliul în străinătate, precum şi pentru cetăţenii străini, bursieri ai statului român, care studiază în instituţii si unităţi de învăţământ de stat din România

publicat in M.Of. 613 din 20-aug-2008

Hotarirea 845/2008 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiţii ''Extindere şi supraînălţare depozit zgură şi cenuşă la CET Drobeta-Turnu Severin, etapa a II-a'', din cadrul Regiei Autonome pentru Activităţi Nucleare - Sucursala ''ROMAG-TERMO''

publicat in M.Of. 613 din 20-aug-2008

Hotarirea 846/2008 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiţii ''Instalaţia de evacuare în şlam dens a zgurii şi cenuşii'' din cadrul Regiei Autonome pentru Activităţi Nucleare - Sucursala ''ROMAG-TERMO''

publicat in M.Of. 613 din 20-aug-2008

Hotarirea 847/2008 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiţii ''Instalaţii de desulfurare a gazelor arse de la grupurile 1, 3, 5 şi 6 de 210 MW de la CTE Mintia''

publicat in M.Of. 613 din 20-aug-2008

Decizia 159/2008 privind trecerea domnului Anghel Ion din funcţia publică de secretar general în cadrul Ministerului Mediului şi Dezvoltării Durabile în funcţia publică de inspector guvernamental

publicat in M.Of. 613 din 20-aug-2008

Decizia 160/2008 privind trecerea domnului Stănişteanu Sergiu Noruţ din funcţia publică de inspector guvernamental în funcţia publică de secretar general în cadrul Ministerului Mediului şi Dezvoltării Durabile

publicat in M.Of. 613 din 20-aug-2008

Decizia 161/2008 privind promovarea temporară a doamnei Rela Nicoleta Ştefănescu în funcţia publică de secretar general adjunct al Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale

publicat in M.Of. 613 din 20-aug-2008

Decizia 162/2008 privind prelungirea promovării temporare a domnului Marius Vasile Iosif Roman în funcţia publică vacantă de secretar general adjunct al Ministerului pentru Întreprinderi Mici şi Mijlocii,Comerţ, Turism şi Profesii Liberale

publicat in M.Of. 613 din 20-aug-2008

Decizia 166/2008 pentru eliberarea domnului Adrian Ciocănea-Teodorescu din funcţia de secretar de stat la Departamentul pentru Afaceri Europene

publicat in M.Of. 613 din 20-aug-2008

Decizia 167/2008 pentru eliberarea domnului Aurel Ciobanu-Dordea din funcţia de subsecretar de stat în cadrul Departamentului pentru Afaceri Europene, agent guvernamental însărcinat cu reprezentarea României în faţa Curţii de Justiţie a Comunităţilor Europene şi a Tribunalului de Primă Instanţă al Comunităţilor Europene, precum şi a celorlalte instituţii comunitare şi pentru numirea acestuia în funcţia de secretar de stat la Departamentul pentru Afaceri Europene

publicat in M.Of. 613 din 20-aug-2008

Ordinul 942/2008 privind stabilirea perioadei de organizare a celei de-a doua sesiuni de depunere a cererilor de finanţare pentru anul 2008 în cadrul Programului naţional de îmbunătăţire a calităţii mediului prin realizarea de spaţii verzi în localităţi, instituit prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 59/2007

publicat in M.Of. 613 din 20-aug-2008

Ordinul 990/2008 privind publicarea acceptării amendamentelor la Codul internaţional pentru instalaţiile de protecţie contra incendiului (Codul FSS), adoptate de Organizaţia Maritimă Internaţională prin anexa nr. 1 la Rezoluţia MSC.217(82) a Comitetului Securităţii Maritime din 8 decembrie 2006

publicat in M.Of. 613 din 20-aug-2008

Rezolutia MSC.217(82)/2006 privind adoptarea amendamentelor la Codul internaţional pentru instalaţiile de protecţie contra incendiului, cuprinse în Anexa nr. 1 a Rezoluţiei

publicat in M.Of. 613 din 20-aug-2008

Ordinul 991/2008 pentru publicarea acceptării amendamentelor la Protocolul din 1988 privind Convenţia internaţională din 1966 asupra liniilor de încărcare, amendat, adoptate de Organizaţia Maritimă Internaţională prin Rezoluţia MSC.223(82) a Comitetului Securităţii Maritime din 8 decembrie 2006

publicat in M.Of. 613 din 20-aug-2008

Rezolutia MSC.223(82)/2006 privind adoptarea amendamentelor la Protocolul din 1988 privind Convenţia internaţională din 1966 asupra liniilor de încărcare

publicat in M.Of. 613 din 20-aug-2008

Ordinul 2396/2008 privind abrogarea Ordinului ministrului finanţelor publice nr. 199/2003 pentru aprobarea Instrucţiunilor privind prevenirea şi combaterea spălării banilor prin unităţile Trezoreriei statului

publicat in M.Of. 613 din 20-aug-2008

Hotarirea 1/2008 în Cauza Buttu şi Bobulescu împotriva României (nr. 1)

publicat in M.Of. 613 din 20-aug-2008

Hotarirea 2/2008 în Cauza Buttu şi Bobulescu împotriva României (nr. 2)

publicat in M.Of. 613 din 20-aug-2008

Rectificare din 2008 la anexa la Hotărârea Guvernului nr. 1.462/2007 privind alocarea unei sume din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2007, pentru asigurarea unor cheltuieli curente şi de capital ale autorităţilor administraţiei publice locale, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 863 din 17 decembrie 2007

publicat in M.Of. 613 din 20-aug-2008

Rectificare din 2008 la anexa la Hotărârea Guvernului nr. 603/2008 privind modificarea valorii de inventar a unor bunuri imobile, înscrise în domeniul public al statului şi aflate în administrarea Ministerului Internelor şi Reformei Administrative, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 441 din 12 iunie 2008

publicat in M.Of. 613 din 20-aug-2008