Rasfoire documente

Ghid din 2008 OPERAŢIONAL pentru Programul prioritar naţional pentru reabilitarea, modernizarea infrastructurii culturale şi dotarea aşezămintelor culturale din mediul mic urban

publicat in M.Of. 612 din 19-aug-2008

Ghid din 2008 OPERAŢIONAL pentru Programul prioritar naţional pentru reabilitarea, modernizarea infrastructurii culturale şi dotarea aşezămintelor culturale din mediul mic urban

publicat in M.Of. 612 din 19-aug-2008

Ordinul 92/2008 privind aprobarea Instrucţiunii nr. 2/2008 de modificare a Instrucţiunii nr. 5/2006 cu privire la sistemul de raportare contabilă semestrială a entităţilor autorizate, reglementate şi supravegheate de Comisia Naţională a Valorilor Mobiliare

publicat in M.Of. 612 din 19-aug-2008

Instructiunile 2/2008 de modificare a Instrucţiunii nr. 5/2006 cu privire la sistemul de raportare contabilă semestrială a entităţilor autorizate, reglementate şi supravegheate de Comisia Naţională a Valorilor Mobiliare

publicat in M.Of. 612 din 19-aug-2008

Hotarirea 816/2008 privind exercitarea, cu caracter temporar, a funcţiei publice de subprefect al judeţului Giurgiu de către domnul Păsat Dan

publicat in M.Of. 612 din 19-aug-2008

Hotarirea 817/2008 privind încetarea raportului de serviciu al subprefectului judeţului Satu Mare, domnul Pataki Csaba, prin acordul părţilor

publicat in M.Of. 612 din 19-aug-2008

Hotarirea 828/2008 pentru completarea Hotărârii Guvernului nr. 948/2007 privind declanşarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privată situate pe amplasamentul lucrării de utilitate publică ''Fluidizare trafic pe DN 1 km 8+100 - km 17+000 şi Centura rutieră în zona de nord a municipiului Bucureşti - obiect 5A - Reabilitare şi extindere la patru benzi a Centurii rutiere a municipiului Bucureşti între DN 1A şi DN 1''

publicat in M.Of. 612 din 19-aug-2008

Decizia 158/2008 privind trecerea doamnei Dinu Cristina Elena din funcţia publică de subprefect al judeţului Giurgiu în funcţia publică de inspector guvernamental

publicat in M.Of. 612 din 19-aug-2008

Ordinul 851/2008 privind aprobarea Ghidului operaţional pentru Programul prioritar naţional pentru reabilitarea, modernizarea infrastructurii culturale şi dotarea aşezămintelor culturale din mediul mic urban

publicat in M.Of. 612 din 19-aug-2008

Ordinul 2446/2008 privind aprobarea Ghidului operaţional pentru Programul prioritar naţional pentru reabilitarea, modernizarea infrastructurii culturale şi dotarea aşezămintelor culturale din mediul mic urban

publicat in M.Of. 612 din 19-aug-2008