Rasfoire documente

Norme Metodologice din 2008 privind modelele raportărilor periodice, aplicabile instituţiilor de credit pentru necesităţi de stabilitate financiară

publicat in M.Of. 611 din 19-aug-2008

Hotarirea 748/2008 privind înfiinţarea Societăţii Comerciale ''Centrul de Învăţământ Turistic'' - S.A. prin reorganizarea Centrului Naţional de Învăţământ Turistic şi trecerea imobilelor aflate în administrarea acestuia din domeniul public al statului în domeniul privat al acestuia

publicat in M.Of. 611 din 19-aug-2008

Hotarirea 823/2008 privind unele măsuri referitoare la cazarea şi transportul persoanelor care ocupă funcţii de demnitate publică numite sau funcţii asimilate funcţiilor de demnitate publică

publicat in M.Of. 611 din 19-aug-2008

Ordinul 4/2008 pentru aprobarea Normelor metodologice privind modelele raportărilor periodice, aplicabile instituţiilor de credit pentru necesităţi de stabilitate financiară

publicat in M.Of. 611 din 19-aug-2008

Actul din 2008 - SITUAŢIA rapoartelor detaliate de venituri şi cheltuieli electorale ale partidelor politice, alianţelor politice, alianţelor electorale, organizaţiilor cetăţenilor români aparţinând minorităţilor naţionale şi ale candidaţilor independenţi de la alegerile locale din iunie 2008, care se publică de Autoritatea Electorală Permanentă conform art. 38 alin. (2) din Legea nr. 334/2006

publicat in M.Of. 611 din 19-aug-2008

Rectificare din 2008 la Decretul nr. 335/1995 privind conferirea medaliei ''Crucea comemorativă a celui de-al doilea război mondial, 1941-1945'', publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 274 şi 274 bis din 24 noiembrie 1995

publicat in M.Of. 611 din 19-aug-2008

Rectificare din 2008 la Decretul nr. 373/1995 privind conferirea medaliei ''Crucea comemorativă a celui de-al doilea război mondial, 1941-1945'', publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 291 şi 291 bis din 15 decembrie 1995

publicat in M.Of. 611 din 19-aug-2008

Rectificare din 2008 la Decretul nr. 652/1997 privind conferirea medaliei ''Crucea comemorativă a celui de-al doilea război mondial, 1941-1945'', publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 14 şi 14 bis din 16 ianuarie 1998

publicat in M.Of. 611 din 19-aug-2008