Rasfoire documente

Hotarirea 33/2008 privind ieşirea din indiviziune cu suprafeţele de teren şi construcţiile din domeniul privat al statului, aferente imobilului ''Casa Presei Libere'' din municipiul Bucureşti, Piaţa Presei Libere nr. 1, sectorul 1, în prezent aflate în administrarea Regiei Autonome ''Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat'' şi, respectiv, în capitalul social al Companiei Naţionale a Imprimeriilor ''Coresi'' -S.A.

publicat in M.Of. 61 din 25-ian-2008

Hotarirea 67/2008 privind indexarea unor venituri ale populaţiei începând cu luna ianuarie 2008

publicat in M.Of. 61 din 25-ian-2008

Hotarirea 68/2008 pentru modificarea şi completarea art. 4 din Hotărârea Guvernului nr. 837/2004 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii pentru Valorificarea Activelor Statului

publicat in M.Of. 61 din 25-ian-2008

Ordinul 3007/2008 pentru aprobarea Centralizatorului privind disciplinele de învăţământ, domeniile şi specializările, precum şi probele de concurs valabile pentru încadrarea personalului didactic din învăţământul preuniversitar 2008

publicat in M.Of. 61 din 25-ian-2008

Ordinul 39/2008 privind reorganizarea ambulatoriului de specialitate al spitalului

publicat in M.Of. 61 din 25-ian-2008

Ordinul 34/2008 privind desemnarea sistemelor care intră sub incidenţa prevederilor Legii nr. 253/2004 privind caracterul definitiv al decontării în sistemele de plăţi şi în sistemele de decontare a operaţiunilor cu instrumente financiare

publicat in M.Of. 61 din 25-ian-2008