Rasfoire documente

Ordinul 3/2008 privind abrogarea Ordinului ministrului finanţelor publice şi al guvernatorului Băncii Naţionale a României nr. 999/3/2003 pentru aprobarea Sistemului de raportare contabilă semestrială a instituţiilor de credit

publicat in M.Of. 619 din 25-aug-2008

Hotarirea 887/2008 privind redobândirea cetăţeniei române de către unele persoane

publicat in M.Of. 619 din 25-aug-2008

Hotarirea 888/2008 pentru modificarea anexei la Hotărârea Guvernului nr. 437/2005 privind aprobarea Listei cu substanţele active autorizate pentru utilizare în produse de protecţie a plantelor pe teritoriul României

publicat in M.Of. 619 din 25-aug-2008

Hotarirea 882/2008 pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 100/2004 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Afacerilor Externe

publicat in M.Of. 619 din 25-aug-2008

Hotarirea 891/2008 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli rectificat pe anul 2008 al Societăţii Comerciale ''Conversmin'' - S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Economiei şi Finanţelor

publicat in M.Of. 619 din 25-aug-2008

Hotarirea 909/2008 pentru aprobarea rectificării bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2008 al Comisiei Naţionale pentru Controlul Activităţilor Nucleare

publicat in M.Of. 619 din 25-aug-2008

Ordinul 431/2008 privind modificarea lit. b) a cap. 2 partea I titlul II din anexa la Ordinul ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale, al ministrului internelor şi reformei administrative şi al ministrului economiei şi finanţelor nr. 344/239/742/2007 pentru aprobarea Normelor tehnice privind modul de completare a registrului agricol pentru perioada 2007-2011

publicat in M.Of. 619 din 25-aug-2008

Ordinul 2448/2008 privind abrogarea Ordinului ministrului finanţelor publice şi al guvernatorului Băncii Naţionale a României nr. 999/3/2003 pentru aprobarea Sistemului de raportare contabilă semestrială a instituţiilor de credit

publicat in M.Of. 619 din 25-aug-2008

Ordinul 9/2008 pentru modificarea Ordinului Băncii Naţionale a României nr. 12/2007 privind raportarea cerinţelor minime de capital pentru instituţiile de credit

publicat in M.Of. 619 din 25-aug-2008

Ordinul 576/2008 privind modificarea lit. b) a cap. 2 partea I titlul II din anexa la Ordinul ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale, al ministrului internelor şi reformei administrative şi al ministrului economiei şi finanţelor nr. 344/239/742/2007 pentru aprobarea Normelor tehnice privind modul de completare a registrului agricol pentru perioada 2007-2011

publicat in M.Of. 619 din 25-aug-2008

Ordinul 2456/2008 privind modificarea lit. b) a cap. 2 partea I titlul II din anexa la Ordinul ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale, al ministrului internelor şi reformei administrative şi al ministrului economiei şi finanţelor nr. 344/239/742/2007 pentru aprobarea Normelor tehnice privind modul de completare a registrului agricol pentru perioada 2007-2011

publicat in M.Of. 619 din 25-aug-2008