Rasfoire documente

Ordinul 577/2008 privind programul de lucru al poliţiştilor, formele de organizare a acestuia şi acordarea repausului săptămânal

publicat in M.Of. 618 din 22-aug-2008

Decizia 732/2008 privind procedura de acordare a licenţelor de utilizare a frecvenţelor radio în benzile de frecvenţe 3600-3657 MHz şi 3700-3757 MHz şi stabilirea cuantumului taxei de licenţă pentru acordarea dreptului de utilizare a frecvenţelor radio în benzile de frecvenţe 3657-3685 MHz şi 3757-3785 MHz

publicat in M.Of. 618 din 22-aug-2008

Hotarirea 34/2008 pentru aprobarea Normei nr. 18/2008 privind reglementările contabile conforme cu Directiva a VII-a a Comunităţilor Economice Europene aplicabile entităţilor autorizate, reglementate şi supravegheate de Comisia de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private

publicat in M.Of. 618 din 22-aug-2008

Norma 18/2008 privind reglementările contabile conforme cu Directiva a VII-a a Comunităţilor Economice Europene aplicabile entităţilor autorizate, reglementate şi supravegheate de Comisia de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private

publicat in M.Of. 618 din 22-aug-2008

Hotarirea 857/2008 privind constituirea şi funcţionarea grupului de experţi responsabili cu organizarea şi susţinerea candidaturii României în vederea obţinerii dreptului de organizare a Festivalului Olimpic al Tineretului European (F.O.T.E.) - ediţia de iarnă, 2013

publicat in M.Of. 618 din 22-aug-2008

Decizia 163/2008 pentru modificarea anexei la Decizia primului-ministru nr. 256/2007 privind numirea membrilor Consiliului de Coordonare a Activităţii de Statistică

publicat in M.Of. 618 din 22-aug-2008

Ordinul 344/2008 pentru aprobarea modului de operare şi de funcţionare a Fişierului navelor şi ambarcaţiunilor de pescuit

publicat in M.Of. 618 din 22-aug-2008

Hotarire din 2007 în Cauza Popescu şi Toader împotriva României

publicat in M.Of. 618 din 22-aug-2008

Comunicatul 2/2008 privind lista instituţiilor de credit participante la Fondul de garantare a depozitelor în sistemul bancar ai căror deponenţi beneficiază de garantarea rambursării depozitelor constituite la acestea

publicat in M.Of. 618 din 22-aug-2008

Ordinul 1001/2008 pentru aprobarea modului de operare şi de funcţionare a Fişierului navelor şi ambarcaţiunilor de pescuit

publicat in M.Of. 618 din 22-aug-2008