Rasfoire documente

Hotarirea 727/2008 privind modificarea şi completarea anexei nr. 13 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, precum şi pentru înscrierea în domeniul public al statului şi darea în administrarea Ministerului Muncii, Familiei şi Egalităţii de Şanse a unor imobile

publicat in M.Of. 616 din 21-aug-2008

Hotarirea 843/2008 privind declanşarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privată situate pe amplasamentul lucrării ''Reabilitare DN 6 Drobeta-Turnu Severin - Lugoj'', între km 358+000 şi km 495+800, pe teritoriul localităţilor Plugova şi Iablaniţa

publicat in M.Of. 616 din 21-aug-2008

Hotarirea 850/2008 privind preluarea unor sectoare de drumuri naţionale, aflate în domeniul public al statului, din administrarea Consiliului Local al Municipiului Miercurea-Ciuc, judeţul Harghita, în administrarea Ministerului Transporturilor, în vederea realizării de către Compania Naţională de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România - S.A. a activităţilor de interes naţional în domeniul administrării drumurilor naţionale

publicat in M.Of. 616 din 21-aug-2008

Hotarirea 851/2008 pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 1.564/2003 privind înfiinţarea laboratoarelor publice pentru controlul calităţii şi igienei vinului

publicat in M.Of. 616 din 21-aug-2008

Hotarirea 853/2008 pentru aprobarea Protocolului de cooperare în domeniul administraţiei publice dintre Guvernul României şi Guvernul Republicii Franceze, semnat la Paris la 22 aprilie 2008

publicat in M.Of. 616 din 21-aug-2008

Protocol de Cooperare din 2008 în domeniul administraţiei publice între Guvernul României şi Guvernul Republicii Franceze

publicat in M.Of. 616 din 21-aug-2008

Hotarirea 1/2007 în Cauza Beian împotriva României (nr. 1)

publicat in M.Of. 616 din 21-aug-2008