Rasfoire documente

Regulament din 2008 DE ORGANIZARE ŞI FUNCŢIONARE a Inspectoratului de Stat în Construcţii - I.S.C.

publicat in M.Of. 615 din 21-aug-2008

Hotarirea 870/2008 privind suplimentarea bugetului Ministerului Culturii şi Cultelor pe anul 2008 din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului

publicat in M.Of. 615 din 21-aug-2008

Ordinul 449/2008 privind caracteristicile tehnice, condiţiile de folosire a uneltelor admise la pescuitul comercial şi metodele de pescuit comercial în apele maritime şi continentale

publicat in M.Of. 615 din 21-aug-2008

Decizia 729/2008 privind aprobarea cererii Societăţii Comerciale MENAG BROKER DE ASIGURARE REASIGURARE - S.R.L. de încetare a activităţii

publicat in M.Of. 615 din 21-aug-2008

Hotarirea 835/2008 privind alocarea unei sume din Fondul de intervenţie la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2008, pentru decontarea cheltuielilor necesare lucrărilor provizorii executate în regim de urgenţă şi pentru refacerea stocurilor de materiale de intervenţie pentru prevenirea şi diminuarea efectelor inundaţiilor produse ca urmare a precipitaţiilor din perioada iulie-august 2008

publicat in M.Of. 615 din 21-aug-2008

Hotarirea 848/2008 pentru aprobarea Amendamentului convenit prin schimbul de scrisori semnate la Luxemburg la 15 ianuarie 2008 şi la Bucureşti la 23 mai 2008 între Guvernul României, prin Ministerul Economiei şi Finanţelor, Banca Europeană de Investiţii şi Regia Autonomă de Transport Bucureşti la Contractul de finanţare dintre România, Banca Europeană de Investiţii şi Regia Autonomă de Transport Bucureşti pentru finanţarea Proiectului de reabilitare a transportului urban în Bucureşti - B, semnat la Bucureşti la 6 noiembrie 2000

publicat in M.Of. 615 din 21-aug-2008

Hotarirea 858/2008 privind alocarea unei sume din Fondul naţional de dezvoltare la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2008, pentru judeţul Iaşi

publicat in M.Of. 615 din 21-aug-2008

Hotarirea 861/2008 privind suplimentarea bugetului Ministerului Internelor şi Reformei Administrative din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2008

publicat in M.Of. 615 din 21-aug-2008

Hotarirea 863/2008 privind alocarea unei sume din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului pentru anul 2008, pentru organizarea şi desfăşurarea Festivalului Internaţional ''Cerbul de Aur''

publicat in M.Of. 615 din 21-aug-2008

Hotarirea 869/2008 privind acordarea unui ajutor

publicat in M.Of. 615 din 21-aug-2008

Hotarirea 872/2008 privind aprobarea cheltuielilor ocazionate de organizarea celei de-a 13-a reuniuni a Comitetului consultativ al Acordului privind conservarea liliecilor în Europa

publicat in M.Of. 615 din 21-aug-2008

Hotarirea 873/2008 privind acordarea de către România a unui ajutor umanitar de urgenţă, cu titlu gratuit, pentru Republica Georgia, precum şi finanţarea unor măsuri speciale determinate de conflictul din zona Caucaz

publicat in M.Of. 615 din 21-aug-2008

Decizia 164/2008 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Inspectoratului de Stat în Construcţii - I.S.C.

publicat in M.Of. 615 din 21-aug-2008

Ordinul 992/2008 pentru publicarea acceptării amendamentelor la Codul internaţional al mijloacelor de salvare (Codul LSA), adoptate de Organizaţia Maritimă Internaţională prin Rezoluţia MSC.218(82) a Comitetului Securităţii Maritime din 8 decembrie 2006

publicat in M.Of. 615 din 21-aug-2008

Rezolutia MSC.218(82)/2006 privind adoptarea amendamentelor la Codul internaţional al mijloacelor de salvare (Codul LSA)

publicat in M.Of. 615 din 21-aug-2008

Hotarire din 2007 în Cauza Boldea împotriva României

publicat in M.Of. 615 din 21-aug-2008

Decizia 732/2008 privind autorizarea funcţionării ca broker de asigurare a Societăţii Comerciale A & E INSURANCE BROKER DE ASIGURARE - S.R.L.

publicat in M.Of. 615 din 21-aug-2008

Decizia 733/2008 privind autorizarea funcţionării ca broker de asigurare a Societăţii Comerciale SERVBROK BROKER DE ASIGURARE - S.R.L.

publicat in M.Of. 615 din 21-aug-2008

Decizia 737/2008 privind autorizarea funcţionării ca broker de asigurare a Societăţii Comerciale MARINS INTERNAŢIONAL INSURANCE AND REINSURANCE BROKER - S.R.L.

publicat in M.Of. 615 din 21-aug-2008