Rasfoire documente

Regulament din 2008 privind organizarea şi desfăşurarea concursului pentru ocuparea posturilor vacante din sistemul de probaţiune

publicat in M.Of. 614 din 20-aug-2008

Ordinul 988/2008 privind publicarea acceptării amendamentelor la Codul internaţional pentru siguranţa navelor de mare viteză (Codul HSC 1994), adoptate de Organizaţia Maritimă Internaţională prin Rezoluţia MSC.221(82) a Comitetului Securităţii Maritime din 8 decembrie 2006

publicat in M.Of. 614 din 20-aug-2008

Rezolutia MSC.221(82)/2006 privind adoptarea amendamentelor la Codul internaţional pentru siguranţa navelor de mare viteză (Codul HSC 1994)

publicat in M.Of. 614 din 20-aug-2008

Ordinul 2114/C/2008 pentru aprobarea Regulamentului privind organizarea şi desfăşurarea concursului pentru ocuparea posturilor vacante din sistemul de probaţiune

publicat in M.Of. 614 din 20-aug-2008

Hotarirea 820/2008 pentru modificarea art. 1 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 803/2005 privind stabilirea unor măsuri pentru organizarea şi funcţionarea Teatrului Naţional ''I.L. Caragiale'' din Bucureşti

publicat in M.Of. 614 din 20-aug-2008

Hotarirea 827/2008 pentru modificarea anexei nr. 4 la Hotărârea Guvernului nr. 722/2007 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai unor obiective de investiţii din cadrul programului de construcţii locuinţe pentru tineri, destinate închirierii, derulat prin 'intermediul Agenţiei Naţionale pentru 'Locuinţe, şi a anexei nr. 3 la Hotărârea Guvernului nr. 995/2007 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai unor obiective de investiţii din cadrul programului de construcţii de locuinţe pentru tineri, destinate închirierii, derulat prin intermediul Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe

publicat in M.Of. 614 din 20-aug-2008

Hotarirea 837/2008 pentru aprobarea Acordului dintre Guvernul României şi Guvernul Republicii Congo privind reglementarea datoriei Republicii Congo către România, semnat la Bucureşti la 29 mai 2008 şi la Brazzaville la 13 iunie 2008

publicat in M.Of. 614 din 20-aug-2008

Acord din 2008 între Guvernul României şi Guvernul Republicii Congo privind reglementarea datoriei Republicii Congo către România

publicat in M.Of. 614 din 20-aug-2008

Ordinul 457/2008 privind modul de repartizare a biletelor de tratament balnear către casele teritoriale de pensii

publicat in M.Of. 614 din 20-aug-2008

Ordinul 497/2008 privind abrogarea Ordinului ministrului agriculturii, pădurilor şi dezvoltării rurale nr. 231/2006 pentru aprobarea Normei tehnice interne cu privire la gestionarea durabilă a resurselor acvatice vii din apele de munte gestionate de Regia Naţională a Pădurilor - Romsilva

publicat in M.Of. 614 din 20-aug-2008

Ordinul 547/2008 privind organizarea şi exercitarea controlului financiar preventiv propriu pentru bugetul propriu al ordonatorului principal de credite, în cazul operaţiunilor privind gestionarea şi implementarea asistenţei financiare nerambursabile alocate Programului operaţional ''Dezvoltarea capacităţii administrative''

publicat in M.Of. 614 din 20-aug-2008

Ordinul 987/2008 privind publicarea acceptării amendamentelor la Codul internaţional pentru construcţia şi echipamentul navelor pentru transportul în vrac al gazelor lichefiate (Codul IGC), adoptate de Organizaţia Maritimă Internaţională prin Rezoluţia MSC.220(82) a Comitetului Securităţii Maritime din 8 decembrie 2006

publicat in M.Of. 614 din 20-aug-2008

Ordinul 989/2008 privind publicarea acceptării amendamentelor la Codul internaţional de management pentru exploatarea în siguranţă a navelor şi pentru prevenirea poluării (Codul ISM), adoptate de Organizaţia Maritimă Internaţională prin Rezoluţia MSC. 195(80) a Comitetului Securităţii Maritime din 20 mai 2005

publicat in M.Of. 614 din 20-aug-2008

Rezolutia MSC.195(80)/2005 privind aprobarea amendamentelor la Codul internaţional de management pentru exploatarea în siguranţă a navelor şi pentru prevenirea poluării (Codul ISM)

publicat in M.Of. 614 din 20-aug-2008

Ordinul 1006/2008 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli rectificat pe anul 2008 al Autorităţii Rutiere Române - A.R.R.

publicat in M.Of. 614 din 20-aug-2008

Hotarire din 2008 în Cauza Atanasiu împotriva României

publicat in M.Of. 614 din 20-aug-2008

Rezolutia MSC.220(82)/2006 privind adoptarea amendamentelor la Codul internaţional pentru construcţia şi echipamentul navelor pentru transportul în vrac al gazelor lichefiate (Codul IGC)

publicat in M.Of. 614 din 20-aug-2008