Rasfoire documente

Decizia 1200/2007 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 24 alin. (1) lit. c) din Ordonanţa Guvernului nr. 96/1998 privind reglementarea regimului silvic şi administrarea fondului forestier naţional

publicat in M.Of. 60 din 25-ian-2008

Decizia 1208/2007 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 41 din Ordonanţa Guvernului nr. 43/1997 privind regimul drumurilor

publicat in M.Of. 60 din 25-ian-2008

Decizia 1216/2007 referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 29 alin. (3^2) din Legea nr. 1/2000 pentru reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor agricole şi celor forestiere, solicitate potrivit prevederilor Legii fondului funciar nr. 18/1991 şi ale Legii nr. 169/1997

publicat in M.Of. 60 din 25-ian-2008

Decizia 1198/2007 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 40 din Legea cadastrului şi a publicităţii imobiliare nr. 7/1996

publicat in M.Of. 60 din 25-ian-2008

Decizia 1199/2007 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 183 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal

publicat in M.Of. 60 din 25-ian-2008

Decizia 1201/2007 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor articolului unic pct. 4 din Legea nr. 295/2002 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 5/2001 privind procedura somaţiei de plată

publicat in M.Of. 60 din 25-ian-2008

Decizia 1202/2007 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 581 şi art. 613^2 din Codul de procedură civilă

publicat in M.Of. 60 din 25-ian-2008

Decizia 1214/2007 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 126 din Legea nr. 31/1990 privind societăţile comerciale

publicat in M.Of. 60 din 25-ian-2008

Decizia 1215/2007 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 22 alin. (1) şi (5) din Legea nr. 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945 - 22 decembrie 1989

publicat in M.Of. 60 din 25-ian-2008