Rasfoire documente

Hotarirea 836/2008 privind recunoaşterea Asociaţiei pentru Implementarea Democraţiei ca fiind de utilitate publică

publicat in M.Of. 609 din 18-aug-2008

Ordinul 2099/C/2008 privind acordarea cetăţeniei române unor persoane

publicat in M.Of. 609 din 18-aug-2008

Hotarire din 2007 în Cauza Fischer împotriva României

publicat in M.Of. 609 din 18-aug-2008

Decretul 830/2008 privind conferirea Ordinului Virtutea Aeronautică în grad de Cavaler

publicat in M.Of. 609 din 18-aug-2008

Decretul 831/2008 privind conferirea Ordinului Virtutea Maritimă în grad de Cavaler

publicat in M.Of. 609 din 18-aug-2008

Decretul 832/2008 privind conferirea Ordinului Virtutea Maritimă în grad de Cavaler

publicat in M.Of. 609 din 18-aug-2008

Hotarirea 811/2008 privind numirea domnului Dumitru Silviu în funcţia publică de prefect al judeţului Dolj

publicat in M.Of. 609 din 18-aug-2008

Hotarirea 812/2008 privind numirea domnului Caramitru Stelian în funcţia publică de prefect al judeţului Ialomiţa

publicat in M.Of. 609 din 18-aug-2008

Hotarirea 813/2008 privind numirea domnului Nicolae Ştefan în funcţia publică de prefect al judeţului Olt

publicat in M.Of. 609 din 18-aug-2008

Hotarirea 814/2008 privind numirea domnului Niculcea Zorinel în funcţia publică de prefect al judeţului Teleorman

publicat in M.Of. 609 din 18-aug-2008

Hotarirea 815/2008 privind numirea domnului Iftimoaei Ciprian Constantin în funcţia publică de prefect al judeţului Vaslui

publicat in M.Of. 609 din 18-aug-2008

Hotarirea 819/2008 privind aprobarea cheltuielilor ocazionate de organizarea la Bucureşti, în perioada 1-3 septembrie 2008, a Reuniunii anuale a diplomaţiei române

publicat in M.Of. 609 din 18-aug-2008

Hotarirea 824/2008 privind modificarea anexei la Hotărârea Guvernului nr. 409/2008 pentru aprobarea Programului de reabilitare a unor blocuri de locuinţe situate în localităţi din zone defavorizate, pentru anul 2008

publicat in M.Of. 609 din 18-aug-2008

Hotarirea 825/2008 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai unor obiective de investiţii din cadrul programului de construcţii locuinţe pentru tineri, destinate închirierii, derulat prin intermediul Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe

publicat in M.Of. 609 din 18-aug-2008

Hotarirea 826/2008 pentru completarea anexei la Hotărârea Guvernului nr. 286/2008 privind aprobarea Programului de acţiuni pe anul 2008 pentru proiectarea şi execuţia lucrărilor de consolidare a clădirilor de locuit multietajate, încadrate prin raport de expertiză tehnică în clasa I de risc seismic şi care prezintă pericol public

publicat in M.Of. 609 din 18-aug-2008

Rectificare din 2008 la anexa nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 615/2008 privind redobândirea cetăţeniei române de către unele persoane, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 461 din 20 iunie 2008

publicat in M.Of. 609 din 18-aug-2008