Rasfoire documente

Hotarirea 838/2008 pentru modificarea pct. 6 al lit. B din anexa la Hotărârea Guvernului nr. 167/2003 privind structura şi încadrarea cu personal a Misiunii Permanente a României pe lângă Uniunea Europeană

publicat in M.Of. 608 din 15-aug-2008

Hotarirea 839/2008 privind modificarea anexei la Hotărârea Guvernului nr. 801/2008 pentru aprobarea Programului de reparare/reabilitare şi reconstruire a unor locuinţe afectate de calamităţile naturale produse în luna iulie 2008

publicat in M.Of. 608 din 15-aug-2008

Hotarirea 21/2008 privind demisia unor deputaţi

publicat in M.Of. 608 din 15-aug-2008

Hotarirea 822/2008 privind aprobarea repartizării sumei de 4.300.662 lei de la bugetul de stat pe anul 2008, destinată finanţării programelor de conservare şi utilizare a populaţiilor de animale în stare critică, în pericol de dispariţie şi a celor vulnerabile, pe specii şi rase

publicat in M.Of. 608 din 15-aug-2008

Hotarirea 840/2008 pentru modificarea alin. (3) al art. 1 din Hotărârea Guvernului nr. 797/2008 privind suplimentarea bugetului Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Locuinţelor din Fondul de intervenţie la dispoziţia Guvernului, pentru înlăturarea efectelor calamităţilor naturale produse în luna iulie 2008

publicat in M.Of. 608 din 15-aug-2008

Hotarirea 841/2008 privind suplimentarea bugetului Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Locuinţelor din Fondul de intervenţie la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2008, pentru înlăturarea efectelor calamităţi lor naturale produse în luna iulie 2008

publicat in M.Of. 608 din 15-aug-2008

Ordinul 573/2008 privind încetarea stării de alertă în unele localităţi din judeţul Bacău

publicat in M.Of. 608 din 15-aug-2008

Ordinul 574/2008 privind încetarea stării de alertă în judeţul Iaşi

publicat in M.Of. 608 din 15-aug-2008

Ordinul 575/2008 privind încetarea stării de alertă în judeţul Neamţ

publicat in M.Of. 608 din 15-aug-2008

Ordinul 1365/2008 privind organizarea serviciului de pază şi a regimului de acces în unităţile sanitare publice cu paturi din reţeaua Ministerului Sănătăţii Publice

publicat in M.Of. 608 din 15-aug-2008

Ordinul 2504/2008 pentru modificarea art. 24 alin. (1) din Normele metodologice de clasare şi inventariere a monumentelor istorice, aprobate prin Ordinul ministrului culturii şi cultelor nr. 2.260/2008

publicat in M.Of. 608 din 15-aug-2008

Rectificare din 2008 la Ordinul ministrului justiţiei nr. 3.181/C/2007 privind redobândirea cetăţeniei române de către unele persoane, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 846 din 10 decembrie 2007

publicat in M.Of. 608 din 15-aug-2008

Rectificare din 2008 la Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 93/2008 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 484 din 30 iunie 2008

publicat in M.Of. 608 din 15-aug-2008