Rasfoire documente

Hotarirea 831/2008 pentru modificarea articolului unic din Hotărârea Guvernului nr. 70/2008 privind alocarea, pe anul 2008, a fondurilor pentru realizarea Programului naţional de îmbunătăţire a calităţii mediului prin realizarea de spaţii verzi în localităţi

publicat in M.Of. 607 din 15-aug-2008

Hotarirea 834/2008 pentru aprobarea finanţării din Fondul pentru mediu a lucrărilor de înlăturare a efectelor calamităţilor naturale produse de inundaţiile din perioada 22 iulie - 5 august 2008

publicat in M.Of. 607 din 15-aug-2008

Hotarirea 22/2008 privind validarea unor mandate de deputat

publicat in M.Of. 607 din 15-aug-2008

Hotarirea 810/2008 privind stabilirea datei alegerilor locale parţiale pentru alegerea consiliilor locale şi a primarilor în unele circumscripţii electorale

publicat in M.Of. 607 din 15-aug-2008

Hotarirea 818/2008 privind alocarea unei sume din Fondul naţional de dezvoltare la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2008

publicat in M.Of. 607 din 15-aug-2008

Hotarirea 829/2008 pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 277/2008 privind aprobarea activităţii pentru care se acordă sprijin financiar producătorilor agricoli din sectorul vegetal în anul 2008, a cuantumului sprijinului financiar şi a sumei totale alocate acestei activităţi

publicat in M.Of. 607 din 15-aug-2008

Hotarirea 830/2008 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli rectificat pe anul 2008 al Fondului pentru mediu şi al Administraţiei Fondului pentru Mediu

publicat in M.Of. 607 din 15-aug-2008

Hotarirea 832/2008 pentru modificarea alin. (1) al art. 10 din Regulamentul de organizare şi funcţionare a Administraţiei Fondului pentru Mediu, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1/2006

publicat in M.Of. 607 din 15-aug-2008

Hotarirea 833/2008 privind suplimentarea bugetului Ministerului Mediului şi Dezvoltării Durabile din Fondul de intervenţie la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2008, pentru înlăturarea efectelor calamităţilor naturale produse de inundaţiile din perioada 22 iulie - 5 august 2008

publicat in M.Of. 607 din 15-aug-2008

Ordinul 491/2008 privind modificarea şi completarea anexelor J şi K la Ordinul ministrului agriculturii, pădurilor şi dezvoltării rurale nr. 850/2006 pentru aprobarea normelor metodologice privind modul de acordare a sprijinului financiar pentru activităţile din sectorul vegetal, zootehnic, al îmbunătăţirilor funciare şi al organizării şi sistematizării teritoriului, precum şi condiţiile de eligibilitate

publicat in M.Of. 607 din 15-aug-2008

Ordinul 1010/2008 privind modificarea anexei nr. 1 la Ordinul ministrului transporturilor nr. 655/2007 pentru aprobarea Normelor uniforme privind transporturile pe căile ferate din România

publicat in M.Of. 607 din 15-aug-2008