Rasfoire documente

Rectificare din 2008 la Ordinul ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 353/2008 pentru aprobarea Regulamentului privind autorizarea, organizarea şi practicarea vânătorii publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 501 din 3 iulie 2008

publicat in M.Of. 605 din 14-aug-2008

Decizia 847/2008 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. I pct. 2 din Legea nr. 174/2007 pentru modificarea Ordonanţei Guvernului nr. 39/2005 privind cinematografia

publicat in M.Of. 605 din 14-aug-2008

Decizia 870/2008 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 76, art. 77 şi art. 78 din Legea nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale

publicat in M.Of. 605 din 14-aug-2008

Decizia 883/2008 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 154/2007 pentru prorogarea termenului prevăzut la art. III din titlul XVI al Legii nr. 247/2005 privind reforma în domeniile proprietăţii şi justiţiei, precum şi unele măsuri adiacente

publicat in M.Of. 605 din 14-aug-2008

Ordinul 82/2008 privind aprobarea constituirii Comitetului de monitorizare pentru Programul operaţional sectorial ''Dezvoltarea resurselor umane 2007-2013''

publicat in M.Of. 605 din 14-aug-2008

Ordinul 1386/2008 privind modificarea şi completarea Ordinului ministrului sănătăţii publice şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 574/269/2008 pentru aprobarea Normelor tehnice de realizare a programelor naţionale de sănătate în anul 2008

publicat in M.Of. 605 din 14-aug-2008

Circulara 22/2008 privind realizarea şi punerea în circulaţie, în scop numismatic, a unei monede dedicate aniversării a 200 de ani de la naşterea lui Simion Bărnuţiu

publicat in M.Of. 605 din 14-aug-2008

Rectificare din 2008 la Ordinul ministrului justiţiei nr. 3.422/C/2007 privind redobândirea cetăţeniei române de către unele persoane, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 868 din 19 decembrie 2007

publicat in M.Of. 605 din 14-aug-2008

Rectificare din 2008 la Decizia preşedintelui Autorităţii Naţionale pentru Reglementare în Comunicaţii şi Tehnologia Informaţiei nr. 572/2008 privind modificarea şi completarea anexei la Decizia preşedintelui Inspectoratului General pentru Comunicaţii şi Tehnologia Informaţiei nr. 686/2005 pentru aprobarea Procedurii de tarifare şi a Listei cuprinzând tarifele de utilizare a spectrului de frecvenţe radio, datorate anual către Inspectoratul General pentru Comunicaţii şi Tehnologia Informaţiei, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 574 din 30 iulie 2008

publicat in M.Of. 605 din 14-aug-2008

Rectificare din 2008 la Ordinul ministrului justiţiei nr. 1.355/C/2008 privind redobândirea cetăţeniei române de către unele persoane, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 422 din 5 iunie 2008

publicat in M.Of. 605 din 14-aug-2008

Rectificare din 2008 la Ordinul ministrului justiţiei nr. 1.355/C/2008 privind redobândirea cetăţeniei române de către unele persoane, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 422 din 5 iunie 2008

publicat in M.Of. 605 din 14-aug-2008

Ordinul 522/2008 privind modificarea şi completarea Ordinului ministrului sănătăţii publice şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 574/269/2008 pentru aprobarea Normelor tehnice de realizare a programelor naţionale de sănătate în anul 2008

publicat in M.Of. 605 din 14-aug-2008