Rasfoire documente

Regulament din 2008 privind implementarea Programului ''Electrificare 2007-2009''

publicat in M.Of. 604 din 13-aug-2008

Ordinul 479/2008 pentru aplicarea cerinţelor minime privind anumite aspecte legate de condiţiile de muncă ale lucrătorilor mobili care prestează servicii de interoperabilitate transfrontalieră în sectorul feroviar

publicat in M.Of. 604 din 13-aug-2008

Hotarirea 805/2008 privind modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 357/2008 pentru aprobarea programelor naţionale de sănătate în anul 2008

publicat in M.Of. 604 din 13-aug-2008

Ordinul 490/2008 pentru aplicarea cerinţelor minime privind anumite aspecte legate de condiţiile de muncă ale lucrătorilor mobili care prestează servicii de interoperabilitate transfrontalieră în sectorul feroviar

publicat in M.Of. 604 din 13-aug-2008

Ordinul 563/2008 pentru aprobarea Regulamentului privind implementarea Programului ''Electrificare 2007-2009''

publicat in M.Of. 604 din 13-aug-2008

Decizia 635/2008 privind autorizarea funcţionării ca broker de asigurare a Societăţii Comerciale EURO CREDIT BROKER DE ASIGURARE - S.R.L.

publicat in M.Of. 604 din 13-aug-2008

Decizia 637/2008 privind autorizarea funcţionării ca broker de asigurare a Societăţii Comerciale TENY BROKER DE ASIGURARE - S.R.L.

publicat in M.Of. 604 din 13-aug-2008

Decizia 638/2008 privind autorizarea funcţionării ca broker de asigurare a Societăţii Comerciale ASIG CENTER - BROKER DE ASIGURARE - S.R.L.

publicat in M.Of. 604 din 13-aug-2008

Decizia 640/2008 privind autorizarea funcţionării ca broker de asigurare a Societăţii Comerciale EASY INSURANCE SOLUTIONS BROKER DE ASIGURARE REASIGURARE - S.R.L.

publicat in M.Of. 604 din 13-aug-2008

Decizia 644/2008 privind autorizarea funcţionării ca broker de asigurare a Societăţii Comerciale ATP EXODUS BROKER DE ASIGURARE - S.R.L.

publicat in M.Of. 604 din 13-aug-2008

Decizia 645/2008 privind autorizarea funcţionării ca broker de asigurare a Societăţii Comerciale ASIPLUS BROKER DE ASIGURARE REASIGURARE - S.R.L.

publicat in M.Of. 604 din 13-aug-2008

Decizia 722/2008 privind revocarea măsurii de interzicere temporară a exercitării activităţii de broker de asigurare de către Societatea Comercială BTWC BROKER DE ASIGURARE - S.R.L.

publicat in M.Of. 604 din 13-aug-2008