Rasfoire documente

Ordinul 1035/2007 pentru modificarea anexei nr. 9 la Ordinul ministrului economiei şi comerţului, al ministrului finanţelor publice şi al ministrului muncii, solidarităţii sociale şi familiei nr. 1560/350/145/2007 privind aprobarea bugetelor de venituri şi cheltuieli pe anul 2007 pentru companiile, societăţile naţionale şi societăţile comerciale, aflate sub autoritatea sau în coordonarea Ministerului Economiei şi Comerţului

publicat in M.Of. 6 din 04-ian-2008

Decizia 1061/2007 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor Legii nr. 236/2006 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 110/2005 privind vânzarea spaţiilor proprietate privată a statului sau a unităţilor administrativ-teritoriale, cu destinaţia de cabinete medicale, precum şi a spaţiilor în care se desfăşoară activităţi conexe actului medical, precum şi a prevederilor art. 4 şi următoarele din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 110/2005

publicat in M.Of. 6 din 04-ian-2008

Memorandum de Intelegere din 2007 pentru implementarea Programului de cooperare norvegian pentru creştere economică şi dezvoltare durabilă

publicat in M.Of. 6 din 04-ian-2008

Decizia 990/2007 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 318 şi art. 319 din Codul de procedură civilă

publicat in M.Of. 6 din 04-ian-2008

Decizia 1060/2007 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 37 alin. (1) şi ale art. 52 alin. (1) din Legea fondului funciar nr. 18/1991

publicat in M.Of. 6 din 04-ian-2008

Ordinul 2138/2007 pentru modificarea anexei nr. 9 la Ordinul ministrului economiei şi comerţului, al ministrului finanţelor publice şi al ministrului muncii, solidarităţii sociale şi familiei nr. 1560/350/145/2007 privind aprobarea bugetelor de venituri şi cheltuieli pe anul 2007 pentru companiile, societăţile naţionale şi societăţile comerciale, aflate sub autoritatea sau în coordonarea Ministerului Economiei şi Comerţului

publicat in M.Of. 6 din 04-ian-2008

Ordinul 2165/2007 pentru publicarea Memorandumului de înţelegere dintre Guvernului Norvegiei şi Guvernul României pentru Programul de cooperare norvegian pentru creştere economică şi dezvoltare durabilă

publicat in M.Of. 6 din 04-ian-2008

Hotarirea 625/2007 pentru modificarea şi completarea Regulamentului privind organizarea şi desfăşurarea concursului de admitere la Şcoala Naţională de Grefieri, aprobat prin Hotărârea Plenului Consiliului Superior al Magistraturii nr. 173/2007

publicat in M.Of. 6 din 04-ian-2008