Rasfoire documente

Decizia 722/2008 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 105 alin. 2, art. 137, art. 161 şi art. 399 şi următoarele din Codul de procedură civilă

publicat in M.Of. 593 din 07-aug-2008

Decizia 836/2008 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 108^5 alin. 3 din Codul de procedură civilă

publicat in M.Of. 593 din 07-aug-2008

Decizia 799/2008 [R/R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 581 din Codul de procedură civilă şi ale art. 133 din Legea nr. 31/1990 privind societăţile comerciale

publicat in M.Of. 593 din 07-aug-2008

Decizia 641/2008 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 18 lit. a) teza întâi din Legea nr. 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945-22 decembrie 1989

publicat in M.Of. 593 din 07-aug-2008

Decizia 706/2008 [R] privind excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 8^1-8^5 de la articolul unic pct. 19 (art. 53 pct. 5) din Legea nr. 442/2004 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 26/2004 privind unele măsuri pentru finalizarea privatizării societăţilor comerciale aflate în portofoliul Autorităţii pentru Privatizare şi Administrarea Participaţiilor Statului şi consolidarea unor privatizări

publicat in M.Of. 593 din 07-aug-2008

Decizia 728/2008 [R/R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 2 pct. 3 şi art. 299 alin. 1 şi 2 din Codul de procedură civilă şi ale Ordonanţei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor

publicat in M.Of. 593 din 07-aug-2008

Decizia 761/2008 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 31 alin. (1) şi (3) din Legea nr. 1/2000 pentru reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor agricole şi celor forestiere, solicitate potrivit prevederilor Legii fondului funciar nr. 18/1991 şi ale Legii nr. 169/1997

publicat in M.Of. 593 din 07-aug-2008

Decizia 781/2008 [R/R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 28^2 alin. 3 şi art. 40 alin. 1 din Codul de procedură penală şi ale art. 74 alin. (4)-(6), art. 78 şi art. 82 alin. (7) din Legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor şi procurorilor

publicat in M.Of. 593 din 07-aug-2008

Decizia 804/2008 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 294 alin. 1 şi ale art. 316 din Codul de procedură civilă

publicat in M.Of. 593 din 07-aug-2008

Decizia 822/2008 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 48 lit. d) din Legea nr. 422/2001 privind protejarea monumentelor istorice

publicat in M.Of. 593 din 07-aug-2008

Decizia 841/2008 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 5 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 112/2001 privind sancţionarea unor fapte săvârşite în afara teritoriului ţării de cetăţeni români sau de persoane fără cetăţenie domiciliate în România

publicat in M.Of. 593 din 07-aug-2008

Decizia 844/2008 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 728 din Codul civil

publicat in M.Of. 593 din 07-aug-2008

Decizia 877/2008 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 31 alin. (2) din Legea nr. 94/1992 privind organizarea şi funcţionarea Curţii de Conturi

publicat in M.Of. 593 din 07-aug-2008

Decizia 878/2008 [R] privind excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 16 alin. (3), (6), (9) şi (10) şi ale art. 19 alin. (3) şi (4) din Legea energiei electrice nr. 13/2007

publicat in M.Of. 593 din 07-aug-2008

Decizia 889/2008 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 5 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 214/1999 privind acordarea calităţii de luptător în rezistenţa anticomunistă persoanelor condamnate pentru infracţiuni săvârşite din motive politice, persoanelor împotriva cărora au fost dispuse, din motive politice, măsuri administrative abuzive, precum şi persoanelor care au participat la acţiuni de împotrivire cu arme şi de răsturnare prin forţă a regimului comunist instaurat în România

publicat in M.Of. 593 din 07-aug-2008

Decizia 891/2008 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 79 din Legea nr. 295/2004 privind regimul armelor şi muniţiilor

publicat in M.Of. 593 din 07-aug-2008