Rasfoire documente

Norma din 2008 DE CHELTUIELI pentru realizarea programelor Institutului de Investigare a Crimelor Comunismului în România

publicat in M.Of. 591 din 06-aug-2008

Norma din 2008 privind acordarea ajutorului comunitar pentru procesarea primară a tulpinilor de in şi de cânepă pentru fibre în anul de piaţă 2008-2009

publicat in M.Of. 591 din 06-aug-2008

Hotarirea 798/2008 privind suplimentarea sumei prevăzute ca justă despăgubire pentru imobilele ce constituie amplasamentul lucrării aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1.255/2004 privind declanşarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privată situate pe amplasamentul lucrării ''Secţiunea 2B pe teritoriul localităţilor Moldoveneşti, Mihai Viteazu, Turda, Sănduleşti, Tureni, Ciurila şi, parţial, Săvădisla din judeţul Cluj şi secţiunea 3C parţial pe teritoriul localităţilor Abram, Tăuteu şi Balc din judeţul Bihor'' din cadrul obiectivului de investiţie ''Autostrada Braşov-Cluj-Borş''

publicat in M.Of. 591 din 06-aug-2008

Hotarirea 799/2008 privind transmiterea unei suprafeţe de teren de 15.394,25 m^2, aflată în proprietatea publică a statului, din administrarea Regiei Naţionale a Pădurilor - Romsilva în administrarea Ministerului Transporturilor, în vederea realizării de către Compania Naţională de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România - S.A. a obiectivului de interes naţional ''Autostrada Bucureşti-Cernavodă, secţiunea 4 Drajna-Feteşti şi secţiunea 5 Feteşti-Cernavodă''

publicat in M.Of. 591 din 06-aug-2008

Hotarirea 800/2008 privind declanşarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privată situate pe amplasamentul lucrării de utilitate publică ''Fluidizarea traficului rutier pe DN 1 între km 8+100 şi km 17+100 şi centura rutieră în zona de nord a municipiului Bucureşti'', obiect 1 C, pasaj inferior pe DN 1 la intersecţia cu Bd. Aerogării şi bd. Ion Ionescu de la Brad

publicat in M.Of. 591 din 06-aug-2008

Ordinul 1/2008 privind Normele de cheltuieli pentru realizarea programelor Institutului de Investigare a Crimelor Comunismului în România

publicat in M.Of. 591 din 06-aug-2008

Ordinul 308/2008 privind aprobarea Schemei de ajutor de minimis ''Ocuparea temporară a forţei de muncă din rândul şomerilor pentru dezvoltarea comunităţilor locale''

publicat in M.Of. 591 din 06-aug-2008

Ordinul 470/2008 pentru aprobarea Normelor privind acordarea ajutorului comunitar pentru procesarea primară a tulpinilor de in şi de cânepă pentru fibre în anul de piaţă 2008-2009

publicat in M.Of. 591 din 06-aug-2008

Ordinul 471/2008 pentru modificarea Ordinului ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 66/2008 privind aprobarea sumelor, a condiţiilor şi a modului de acordare a acestor sume pentru achiziţia materialului seminal congelat de taur şi a agentului criogenie folosit la conservare în anul 2008

publicat in M.Of. 591 din 06-aug-2008

Ordinul 2246/2008 privind modificarea Instrucţiunilor pentru stabilirea procedurii privind efectuarea operaţiunilor necesare pentru finanţarea de la bugetul de stat în cazul Indisponibilităţii temporare a contribuţiei financiare a Comunităţii Europene şi în cazul compensărilor efectuate de Comisia Europeană, precum şi pentru tratamentul dobânzii acumulate în conturile bancare ale Fondului Naţional în cadrul programelor ISPA, aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 296/2007

publicat in M.Of. 591 din 06-aug-2008

Hotarirea 13/2008 privind modificarea Regulamentului de desfăşurare a concursului sau examenului pentru ocuparea funcţiei de inspector de integritate în cadrul Agenţiei Naţionale de Integritate, aprobat prin Hotărârea Consiliului Naţional de integritate nr. 3/2008

publicat in M.Of. 591 din 06-aug-2008