Rasfoire documente

Decizia 853/2008 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 28 alin. 2 din Codul de procedură civilă

publicat in M.Of. 590 din 06-aug-2008

Decizia 860/2008 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 74 alin. (7) şi (8) din Legea nr. 275/2006 privind executarea pedepselor şi a măsurilor dispuse de organele judiciare în cursul procesului penal

publicat in M.Of. 590 din 06-aug-2008

Decizia 869/2008 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 6 alin. (1) şi (2) şi ale art. 74 alin. (5) din Legea nr. 275/2006 privind executarea pedepselor şi a măsurilor dispuse de organele judiciare în cursul procesului penal

publicat in M.Of. 590 din 06-aug-2008

Legea 146/2008 pentru aderarea României la Tratatul dintre Regatul Belgiei, Republica Federală Germania, Regatul Spaniei, Republica Franceză, Marele Ducat de Luxemburg, Regatul Ţărilor de Jos şi Republica Austria privind aprofundarea cooperării transfrontaliere, în special în vederea combaterii terorismului, criminalităţii transfrontaliere şi migraţiei ilegale, semnat la Prum la 27 mai 2005

publicat in M.Of. 590 din 06-aug-2008

Declaratie din 2005 COMUNĂ*) a Regatului Belgiei, Republicii Federale Germania, Regatului Spaniei, Republicii Franceze, Marelui Ducat de Luxemburg, Regatului Ţărilor de Jos şi a Republicii Austria la Tratatul din 27 mai 2005 privind aprofundarea cooperării transfrontaliere, în special în vederea combaterii terorismului, criminalităţii transfrontaliere si migraţiei ilegale

publicat in M.Of. 590 din 06-aug-2008

Tratat din 2005 între Regatul Belgiei, Republica Federală Germania, Regatul Spaniei, Republica Franceză, Marele Ducat de Luxemburg, Regatul Ţărilor de Jos şi Republica Austria privind aprofundarea cooperării transfrontaliere, în special în vederea combaterii terorismului, criminalităţii transfrontaliere şi migraţiei ilegale

publicat in M.Of. 590 din 06-aug-2008

Decretul 752/2008 privind promulgarea Legii pentru aderarea României la Tratatul dintre Regatul Belgiei, Republica Federală Germania, Regatul Spaniei, Republica Franceză, Marele Ducat de Luxemburg, Regatul Ţărilor de Jos şi Republica Austria privind aprofundarea cooperării transfrontaliere, în special în vederea combaterii terorismului, criminalităţii transfrontaliere şi migraţiei ilegale, semnat la Prum la 27 mai 2005

publicat in M.Of. 590 din 06-aug-2008

Decizia 831/2008 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 50 alin. (3) din Legea nr. 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945-22 decembrie 1989

publicat in M.Of. 590 din 06-aug-2008

Decizia 840/2008 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 29 alin. (4) şi (6) din Legea nr. 47/1992 privind organizarea şi funcţionarea Curţii Constituţionale

publicat in M.Of. 590 din 06-aug-2008

Decizia 858/2008 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 6, art. 14, art. 18, art. 19, art. 26 alin. (3), art. 27, art. 38, art. 39, art. 55, art. 68, art. 70, art. 71, art. 85 şi ale art. 86 din Legea nr. 275/2006 privind executarea pedepselor şi a măsurilor dispuse de organele judiciare în cursul procesului penal

publicat in M.Of. 590 din 06-aug-2008

Decizia 859/2008 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 87 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice

publicat in M.Of. 590 din 06-aug-2008

Decizia 863/2008 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 26 din Legea nr. 122/2006 privind azilul în România

publicat in M.Of. 590 din 06-aug-2008

Decizia 864/2008 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 26 alin. (1) şi alin. (2) pct. 2 din Legea nr. 122/2006 privind azilul în România

publicat in M.Of. 590 din 06-aug-2008

Decizia 865/2008 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 32 alin. (1) şi (2) din Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii

publicat in M.Of. 590 din 06-aug-2008

Decizia 866/2008 [R/R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 317 şi ale art. 337 alin. 1 din Codul de procedură penală şi ale art. I pct. 158 din Legea nr. 356/2006 pentru modificarea şi completarea Codului de procedură penală, precum şi pentru modificarea altor legi

publicat in M.Of. 590 din 06-aug-2008