Rasfoire documente

Ordinul 70/2008 pentru publicarea în Monitorul Oficial al României, Partea I, a Declaraţiei de cooperare dintre Oficiul Naţional de Prevenire şi Combatere a Spălării Banilor din România şi Centrul Japonez de Informaţii Financiare al Comisiei Naţionale de Siguranţă Publică din Japonia privind schimbul de informaţii financiare legate de spălarea banilor şi finanţarea terorismului

publicat in M.Of. 599 din 11-aug-2008

Ordinul 2284/2008 privind lansarea Cererii de propuneri de proiecte de investiţii în cadrul operaţiunii 4.1 a) ''Sprijinirea investiţiilor în instalaţii şi echipamente pentru întreprinderi din industrie, care să conducă la economii de energie, în scopul îmbunătăţirii eficienţei energetice'' din axa prioritară 4 ''Creşterea eficienţei energetice şi a securităţii furnizării în contextul combaterii schimbărilor climatice'' a Programului operaţional sectorial ''Creşterea competitivităţii economice''(POS CCE)

publicat in M.Of. 599 din 11-aug-2008

Ordinul 2285/2008 privind lansarea Cererii de propuneri de proiecte de investiţii în extinderea şi modernizarea reţelelor de transport al energiei electrice, gazelor naturale şi petrolului, propuse pentru acordarea asistenţei financiare nerambursabile prin Programul operaţional sectorial ''Creşterea competitivităţii economice'' (POS CCE), axa prioritară 4, domeniul major de intervenţie 1, operaţiunea 4.1 b) ''Sprijinirea investiţiilor în extinderea şi modernizarea reţelelor de transport al energiei electrice, gazelor naturale şi petrolului, în scopul reducerii pierderilor în reţea şi realizării în condiţii de siguranţă şi continuitate a serviciului de transport'' - partea de transport

publicat in M.Of. 599 din 11-aug-2008

Ordinul 2286/2008 privind lansarea Cererii de propuneri de proiecte de investiţii în instalaţii de desulfurare a gazelor de ardere, arzătoare cu NOx redus şi filtre pentru instalaţiile mari de ardere din grupuri modernizate/ retehnologizate, din cadrul operaţiunii 4.1 c) ''Investiţii în instalaţii de desulfurare a gazelor de ardere, arzătoare cu NOx redus şi filtre pentru instalaţiile mari de ardere din grupuri modernizate/retehnologizate'' din axa prioritară 4 ''Creşterea eficienţei energetice şi a securităţii furnizării în contextul combaterii schimbărilor climatice'' a Programului operaţional sectorial ''Creşterea competitivităţii economice'' (POS CCE)

publicat in M.Of. 599 din 11-aug-2008

Ordinul 2287/2008 privind lansarea Cererii de propuneri de proiecte de investiţii în modernizarea şi realizarea de noi capacităţi de producere a energiei electrice şi termice, prin valorificarea resurselor energetice regenerabile, pentru acordarea asistenţei financiare nerambursabile prin Programul operaţional sectorial ''Creşterea competitivităţii economice'', axa prioritară 4, domeniul major de intervenţie 2, operaţiunea 4.2 ''Sprijinirea investiţiilor în modernizarea şi realizarea de noi capacităţi de producere a energiei electrice şi termice, prin valorificarea resurselor energetice regenerabile: a biomasei, a resurselor hidroenergetice (în unităţi cu putere instalată mai mică sau egală 10 MW), solare, eoliene, a biocombustibilului, a resurselor geotermale şi a altor resurse regenerabile de energie''

publicat in M.Of. 599 din 11-aug-2008

Ordinul 2288/2008 privind lansarea Cererii de propuneri de proiecte de investiţii pentru domeniul major de intervenţie 3 ''Diversificarea reţelelor de interconectare în vederea creşterii securităţii furnizării energiei'', operaţiunea 4.3 ''Sprijinirea investiţiilor pentru interconectarea reţelelor naţionale de transport al energiei electrice şi gazelor naturale cu reţelele europene'' din cadrul axei prioritare 4 ''Creşterea eficienţei energetice şi a securităţii furnizării în contextul combaterii schimbărilor climatice'' a Programului operaţional sectorial ''Creşterea competitivităţii economice''(POS CCE)

publicat in M.Of. 599 din 11-aug-2008