Rasfoire documente

Decizia 155/2008 privind stabilirea atribuţiilor domnului Curduman Vasile, inspector guvernamental în cadrul Secretariatului General al Guvernului

publicat in M.Of. 596 din 11-aug-2008

Hotarirea 803/2008 privind reactualizarea cuantumului contribuţiilor specifice de gospodărire a resurselor de apă, a tarifelor şi a penalităţilor

publicat in M.Of. 596 din 11-aug-2008

Decizia 153/2008 privind stabilirea atribuţiilor domnului Achim Gheorghe, inspector guvernamental în cadrul Secretariatului General al Guvernului

publicat in M.Of. 596 din 11-aug-2008

Decizia 154/2008 privind stabilirea atribuţiilor doamnei Coruţ Cristina Ecaterina, inspector guvernamental în cadrul Secretariatului General al Guvernului

publicat in M.Of. 596 din 11-aug-2008

Ordinul 915/C/2008 pentru stabilirea locaţiilor în care se derulează activitatea serviciilor de probaţiune

publicat in M.Of. 596 din 11-aug-2008

Ordinul 4898/2008 pentru modificarea Ordinului ministrului educaţiei şi cercetării nr. 4.839/2004 privind criteriile specifice şi metodologia de acordare a sprijinului financiar în cadrul Programului naţional de protecţie socială ''Bani de liceu''

publicat in M.Of. 596 din 11-aug-2008

Rectificare din 2008 la anexa la Hotărârea Guvernului nr. 516/2008 privind preluarea străzii Ştefan cel Mare din domeniul public al oraşului Comăneşti şi din administrarea Consiliului Local al Oraşului Comăneşti în domeniul public al statului şi în administrarea Ministerului Transporturilor, în vederea realizării de către Compania Naţională de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România - S.A. a activităţilor de interes naţional în domeniul administrării drumurilor naţionale, precum şi încadrarea acesteia în categoria funcţională a drumurilor naţionale, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 428 din 6 iunie 2008

publicat in M.Of. 596 din 11-aug-2008